کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2054
طبقه بندی لباسهای ضداسید و نحوه استفاده و موارد کاربرد
طبقه بندی لباسهای ضداسید و نحوه استفاده و موارد کاربرد

1-2 : لباس کار دسته A
لباس کار دسته A در کلیه شرایط زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

1-در تمام موارد خطر و مواقع اضطراری که ورود به منطقه های با بخار سیار غلیظ اسید یا محیطی با ذرات اسپری شده اسید ضروری است از لباس مذکور استفاده شود.
2- جلوگیری از نشت محل پکینگ های پمپ و شیرها
3- جلوگیری از نشت وسیع اسید به طوری که از کار انداختن وسایل ضروری می باشد.
4- در زمان انجام که نیاز به لباس نوع A باشد باید 2 کارگر عملیاتی که مجهز به
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1328
طبقه بندی لباسهای ضداسید و نحوه استفاده و موارد کاربرد
طبقه بندی لباسهای ضداسید و نحوه استفاده و موارد کاربرد

نوع فایل:Word
تعداد صفحات:4
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=874]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1519
روش تجزيه و تحليل فاكتورهای انسانى و طبقه بندى سيستم (HFACS)
روش تجزيه و تحليل فاكتورهای انسانى و طبقه بندى سيستم (HFACS)

human factors analysis and classification system


نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:2
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=891]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 876
طبقه بندی فیلترها بر اساس NIOSH
طبقه بندی فیلترها بر اساس NIOSH

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 2
[attachment=2159]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 976
طبقه بندی مواد سوختنی برطبق استاندارد BS و NFPA
طبقه بندی مواد سوختنی برطبق استاندارد BS و NFPA

طبقه بندی مواد سوختنی برطبق استاندارد BS  به ترتیب زیر میباشد:
A - جامدات قابل اشتعال 
B - مایعات قابل اشتعال 
C - گازها
D -  فلزات قابل اشتعال
E - وسایل الکتریکی 
F - چربی ها و روغن های خوراکی

و بر اساس استاندارد NFPA (سازمان ملی حفاظت حریق امریکا ) :
A - جامدات قابل اشتعال
B - مایعات قابل اشتعال وگازها 
C - وسایل الکتریکی 
D - فلزات قابل اشتعال 
K - روغن ها و چربی های خوراکی

که برخلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند ترتیب این طبقه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 427
خلاصه‌ای از لغات و تعاریف موجود در طبقه بندی حریق
خلاصه‌ای از لغات و تعاریف موجود در طبقه بندی حریق 
FLASH POINT: کمترین دما یا حرارتی است که به ماده قابل سوختن داده می‌شود تا  بخار کافی برای شعله‌وری ایجاد شود.
FIRE POINT: وقتی که  حرارت به ماده قابل سوختن داده شود و دمای آن از FLASH POINT بیشتر شود به دمایی می‌رسد که بخار کافی برای احتراق و ادامه حریق فراهم می‌گردد.
IGNITION POINT: کم‌ترین دمایی که در آن مواد، مستقل از منبع حرارت خارجی، می‌سوزند یا شعله‌ور می‌شوند. به طور کلی بیشتر مواد و مصالح موجود در حریق‌های
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 524
طبقه بندی سموم
طبقه بندی سموم
LD50: اندکسی است که میزان سمیت یک ماده سمی را نشان می‌دهد و نمایانگر حداقل میزان سم مورد نیاز برای کشتن 50% جمعیت حیوان استاندارد آزمایشگاهی است. سنجش این شاخص mg/kg body weight است. این معیار را عموماً بر اساس میزان خوراکی برای رات ها ارزیابی می‌کنند.
طبقه‌بندی سموم بر اساس LD50 خوراکی 
تقسیم بندی بر اساس  میزان LD50 گوارشی و تماسی  
گروه‌بندی سموم از نظر میزان سمیت بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی
تقسیم بندی براساس مکانیسم اثر 
طبقه‌بندی آفت کش ها ازنظر مکانیسم اثر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 431
جدول طبقه بندی فعالیت بدنی برحسب مت و پیشنهاد فعالیت بدنی مناسب برای افراد
جدول طبقه بندی فعالیت بدنی برحسب مت و پیشنهاد فعالیت بدنی مناسب برای افراد

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 1
[attachment=3189]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 564
ایمنی مواد شیمیایی، روش‌های طبقه بندی و نگهداری مواد شیمیایی
ایمنی مواد شیمیایی، روش‌های طبقه بندی و نگهداری مواد شیمیایی

دکتر رضا غلام نیا
نوع فایل: دانلود PDF ایمنی مواد شیمیایی، روش‌های طبقه بندی و نگهداری مواد شیمیایی
تعداد صفحات: 48 [attachment=3198]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 730
طبقه بندی سطح ریسک بر اساس فلسفه ALARP
مدیریت ریسک شامل دو سطح ارزیابی ریسک و برخورد با ریسک می‌باشد
- ارزیابی ریسک شامل شناسایی ریسک و تخمین ریسک و ارزشیابی ریسک
- شناسایی ریسک شامل تعیین منبع خطر، تعیین شرایط خطرناک hazardous condition، تعیین پیامدها می‌باشد
-در این تصویر نهنگ خطر محسوب می‌شود، شرایط خطرناک از نوع رفتار ناایمن و ورود به منطقه زیست نهنگ است
-شرایط خطرناک hazardous condition شامل شرایط ناایمن unsafe condition  و اعمال ناایمن unsafe behavior می‌باشد 
مرحله تخمین ریسک شامل تعیین احتمال وقوع خطر یا شرایط خطر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 989
طبقه بندی کلاس و زنگ کلاه ایمنی بر اساس ANSI
طبقه بندی کلاس و زنگ کلاه ایمنی بر اساس ANSI
برای حفاظت از سر در برابر انواع خطرات محیط کار باید از کلاه ایمنی استفاده شود.
به طور کلی کلاه ایمنی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:
پوسته‌ی خارجی: قسمت اصلی و بالایی کلاه که از ماده‌ی سخت و صیقلی ساخته شده و
حفاظت اصلی را در مقابل ضربه به عهده دارد.
کلاه یا سر پوش: یک جسم محکم و سخت، به شکل تقریباً نیمه کره که به همراه قسمت های داخلی خود سر را در برابر ضربات مکانیکی، الکتریکی و همچنین بعضی از شرایط نامساعد محیطی محافظت می‌کند
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 398
طبقه بندی مناطق خطرناک
طبقه بندی مناطق خطرناک (Area classification):
مناطق خطرناک دو نوع می‌باشد:
- مناطقی که به علت حضور دایمی گاز و بخارات آتش‌گیر، همیشه خطرناک قلمداد می‌شوند حتی در شرایط نرمال
  Areas which are considered always hazardous because flammable gases or vapours will be present all or most of the time under normal conditions
- مناطقی که به ندرت و آن هم به علت پارگی لوله، نشتی و سایر شرایط اضطراری خطرناک قلمداد می‌شوند.
[align=left] Areas which are considered hazardous only infre
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 410
طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟
طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟ 
✅ هدف از استقرار طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت مزد مساوی به مشاغل هم ارزش در شرایط یکسان است که کشور ما از سال ۱۳۵۱ متعهد به پایبندی به آن شده است.  به این صورت که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی، از گروه و مزد شغل و مزد سنوات یکسان برخوردار می‌شوند. حالا سؤال اینجاست که چه کارگاه‌هایی مشمول این طرح می‌شوند؟ 
✅ کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می‌رسند، مشمول اجرای این طرح می‌شوند و زمان رسیدن به ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرا