کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2732
صدا، شنوایی سنجی و روشهای سنجش آن
صدا، شنوایی سنجی و روشهای سنجش آن
صوت: در اثر ارتعاش یک جسم یا مجموعه‌ای از اجسام کشسان تولید می‌شود. انتشار آن حرکت ارتعاشی منبع مولد است.
سروصدا: صوتی است ناخواسته، ناخوشایند و نامطلوب که در صنعت، فراورده تبدیل انرژی است. قسمتی از انرژی تلف شده در اثر ارتعاش و اصطکاک سطوح مختلف دستگاه و ایجاد اغتشاش در هوا، به صدا تبدیل می‌گردد.
مشخصه‌های صوت، طول موج، زمان تناوب و فرکانس می‌باشد.
طول موج مسافتی است که موج در یک پریود می‌پیماید (λ و بر حسب متر بیان می‌گردد)
زمان تناوب زمان یک نوسان
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2246
روشهای ایمنی کار کردن با ماشینهای سنگ زنی
روشهای ایمنی کار کردن با ماشینهای سنگ زنی
در استفاده از ماشینهای سنگ زنی نکاتی وجود دارد که دانستن آنها برای استفاده کنندگان و جهت اجتناب از حوادث احتمالی کاملاً ضروری است. امید است مواردی که در ذیل آورده شده با تجربیات شما توام گشته و در انجام کارها مد نظر قرار گیرد تا از خسارات جانی و مالی پیشگیری بعمل آید.
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1939
روشهای نوين ارزيابي های ارگونوميک در صنعت و توليد
روشهای نوين ارزيابي های ارگونوميک در صنعت و توليد 

عادل مظلومي 1، جبرائيل نسل سراجي2

نويسنده مسئول استاديارگروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

 استادگروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

[attachment=237]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2852
عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار و روش‌های کنترل آنها
عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار و روش‌های کنترل آنها
تقسیم بندی مواد آلوده کننده محیط کار بر مبنای حالت فیزیکی 
تقسیم بندی بر مبنای ترتب شیمیایی 
تقسیم بندی بر مبنای اثرات فیزیولوژیکی 
نمونه برداری از هوای محیط کار و آنالیز آن
روش‌های نمونه‌برداری از آلودگی هوای محیط کار
مراحل آزمایش و تعیین مقدار مواد
مقایسه نتایج با استانداردها
کنترل آلاینده‌های شیمیایی

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 7 [attachment=287]


[quote]
W.H.O 
 قاسم خانی ـ شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی (گازها و ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5034
روشهای نمونه برداری از هوا (Niosh.Osha)
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1947
روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار
کتاب روشهای استاندارد اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار به دست: یاسر شکوهی و حسین کاکویی نوشته شده است

فهرست مطالب آورده شده در این کتاب عبارتند از : 
فصل 1 : مقدمه ای بر پایش مواجهه کارگر با آلاینده های هوای محیط کار
فصل 2 : آیا نیازی به اندازه گیری مواجهه وجود دارد؟
فصل 3 : راهبرد نمونه برداری جهت اندازه گیری مواجهه
فصل 4 : آنالیز آماری نتایج اندازه گیری مواجهه
فصل 5 : اندازه گیری و ارزشیابی مواجهه با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
فصل 6 : مواجهه شغلی با پوست
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2273
روش‌های پیشگیری و کنترل عوارض اسکلتی عضلانی ناشی از کار
روش‌های پیشگیری و کنترل عوارض اسکلتی عضلانی ناشی از کار
چکیده‌ای در مورد کمر درد
با توجه به اینکه یکی از شایعترین بیماری‌های شغلی بیماری‌های عضلانی اسکلتی از قبیل آسیب‌های گردن -شانه- آرنج - مچ دست -دست- مچ پا -پا - لگن و آسیب های ستون فقرات بوده و از بین این گروه از بیماری‌ها کمر درد شایعترین می‌باشد لذا پرداختن به این بیماری از چند نظر ارزشمند می‌باشد ازجمله:
- کمر درد باعث غیبت از کار و به دنبال آن کاهش راندمان کاری می‌گردد.
- کمر درد باعث تحمیل هزینه اضافی جهت تشخیص و درمان می‌گرد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2374
ویرایش پنجم روشهای نمونه برداری و آنالیز NIOSH
انتشار ویرایش پنجم روشهای نمونه برداری و آنالیز NIOSH
در سالهای اخیر کارشناسان بهداشت حرفه ای با مراجعه به روشهای نمونه برداری و آنالیزNIOSH، اغلب با روشهایی مواجه می‌شدند که آخرین ویرایش آنها در اغلب موارد مربوط به بیش از 10 سال پیش بود. این فاصله زمانی، به روز نبودن این استانداردها را القاء می نمود. با توجه به اهمیت این روشهای استاندارد و اعتبار علمی موسسه NIOSH، انتظار بر این بود که به­ به‌روزرسانی آنها به انجام رسد. سرانجام این انتظار به سرآمد!
[align=left][url=http://www.cdc.gov/ni
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 887
روشهای کاربردی ارزیابی ظرفیت کاری
روشهای کاربردی ارزیابی ظرفیت کاری

دسترسی به تکنولوژی سخت افزاری، ابزار تحول و توسعه تلقی میگردد و برای استقرار و نهادینه کردن تحول و توسعه در یک صنعت یا سازمان باید انسانهای آن سازمان را متحول نمود و این مهم با بهره گیری از تکنولوژی انسانی ممکن می شود، به عبارت دیگر :توسعه، انسانهای توسعه یافته می طلبد. نقش انسان و استفاده انسانی از انسانها در تحقق توسعه پایدار در سازمان قابل چشم پوشی نیست.

در بحث مدیریت این سوال مطرح است که : سازمان یا صنعت چگونه نیروی کار مورد نیاز خود را انتخاب میکند؟ آ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 830
دستورالعمل روشهای بازرسی و ممیزی HSE
دستورالعمل روشهای بازرسی و ممیزی HSE

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 28
[attachment=2012]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 786
آلودگی صوتی و روشهای کنترل آن با تاکید بر طراحی فضای سبز
آلودگی صوتی و روشهای کنترل آن با تاکید بر طراحی فضای سبز
آلودگی صوتی و اثرات آن 
خواص فیزیکی صوت
فرکانس‌ها ارتفاع صوت 
شکل صوت یا طنین 
شدت صوت
عوارض بیماری‌های حاصل از سروصدا
حد مجاز انتشار آلودگی صوتی 
انواع روشهای کاهش صوت توسط گیاهان 
جذب صدا توسط گیاهان 
گیاهان باعث انکسار و انحراف صدا می‌شوند
مالیات و جرائم جهت آلودگی صوتی 
روش‌های بهداشتی و ایمنی برای حمایت کارگران در کارخانجات
روش‌های کنترل و کاهش آلودگی صوتی در مجتمع‌های مسکونی و ساختمان‌ها 
طراحی مناسب سایت پلان 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 587
آلودگی هوا و روشهای کنترل آن
آلودگی هوا و روشهای کنترل آن
تعریف آلودگی هوا: وجود یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به آن مقدار، مدت و ویژگی ها که برای زندگی انسان، گیاه و یا حیوانات خطرناک بوده و برای اشیاء و متعلقات زندگی مضر باشد و یا بطور غیر قابل قبولی مخل استفاده راحت از اموال گردد.

نوع فایل: دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و روشهای کنترل آن PPT
تعداد اسلایدها: 91
[color=#33
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 568
طیف سنجی نوری اتمی
طیف سنجی نوری اتمی Optical spectroscopy Atomic

طیف های اتمی نوری 
نمودارهای تراز انرژی 
طیف های نشر، جذب و فلورسانس اتمی
پهنای خطوط و عوامل موثر بر پهن شدن خطوط طیفی 
اثر دما بر طیف های اتمی
 طیف های نواری و پیوسته همراه با طیف اتمی
روشهای اتم سازی
روشهای وارد کردن نمونه
 وارد کردن نمونه های مایع 
وارد کردن نمونه های جامد

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 118 در هر صفحه 1 اسلاید 
[attachment=2856]