[-]
کلمات کلیدی
تنظیم ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺭﻭﺵ تنظیم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
#1
تحقیق زمینه یابی
تعریف: تحقیق زمینه یابی عبارتست از مشاهده پدیده‌ها به منظور معنا دادن به جنبه‌های مختلف اطلاعات جمع‌آوری شده.
این تحقیق از 2 مرحله تشکیل شده است:
- مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش
- جمع‌آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است.
به عبارت دقیق‌تر، زمینه یابی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از
مردم چه می‌دانند، چه فکر می‌کنند یا چه کاری انجام می‌دهند اجرا می‌شوند. منظور از چه می‌دانند این است که مردم چه
اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع پدید آورده‌اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش‌ها، ارزش‌ها و
باورهای مردم چه هستند. زمینه‌یابی نباید برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع موجود به کار برده شود بلکه این فرآیند
پژوهشی‌ای است که اظهارات مردم را درباره اینکه چه می‌دانند و چه فکر می‌کنند اندازه‌گیری می‌کنند.
اهداف تحقیق زمینه‌یابی
description) -1) توصیف: معمولاً تحقیق زمینه یابی به منظور کشف واقعیت‌های موجود یا آنچه که هست انجام می‌شود به عبارت دیگر این روش پژوهش به منظور توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می‌شود به همین دلیل محقق در مورد علت وجودی توزیع بحث نمی‌کند بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش می‌پردازد و آن را توصیف می‌کند. برای مثال مرکز آمار، توزیع سن و جنس را در کشور، وزارت کشور درصد آراء مردم در انتخابات یا وزارت کار میزان بیکاری را در بین کارگران نشان می‌دهند و این توزیع را در نقاط مختلف کشور توصیف می‌کند. که توصیف می‌تواند در سطح جامعه، با انجام سرشماری یا در سطح نمونه و تعمیم آن به جامعه از طریق نمونه‌گیری انجام گیرد.
explanation) -2) تبیین: گرچه قالب تحقیقات زمینه‌یابی دارای هدف توصیفی هستند اما برخی از آنها هدف تبییتن هم دارند به عنوان مثال در نمونه گیری رأی دهندگان انتخاباتی می‌توان تبیین کرد که چرا برخی از رأی دهندگان یکی از کاندیداها را بر بقیه ترجیح داده‌اند یا در مثال آمارگیری بیکاری، محقق می‌تواند بر این مسئله که چرا برخی کارگران، کار پیدا کرده‌اند و عده‌ی دیگر هنوز بیکارند تأکید نماید. تبیین عبارتست از برقراری رابطه درونی بین متغیرهای مختلف، اما چگونه می‌توان به طور عینی این رابطه را برقرار کرد؛ این فرآیند از طریق استدلال استقرایی و آزمون نتایج نظریه‌ها، میسر است.

نوع فایل: دانلود PDF ﺭﻭﺵ تنظیم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
تعداد صفحات: 4 
.pdf   ﺭﻭﺵ تنظیم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.pdf (اندازه 180.04 KB / تعداد دانلود: 37)
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان