[-]
کلمات کلیدی
پرسشنامه دانلود دﺳـﺖ ﺑﺎزو، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻧﻪ dash

دانلود پرسشنامه ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎزو، ﺷﺎﻧﻪ و دﺳـﺖ DASH
#1
دانلود پرسشنامه ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎزو، ﺷﺎﻧﻪ و دﺳـﺖ DASH
(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand; DASH)
DASH یک پرسشنامه 30 سوالی است هر سؤال دارای نمره  1 تا 5 که وضعیت عملکرد اندام فوقانی فـرد را در یک هفته گذشته می سنجد. 
در ایـن پرسـشنامه سؤالاتی جهــت ســنجش میــزان مــشکل فــرد در انجــام کارهــای روزمــره (21 ﺳــﺆال)، شــدت درد در حالــت خــواب و فعالیت، سفتی ﻣﻔﺼﻞ (5 سؤال) و تأثیر انـدام فوقـانی بـر فعالیت‌های اجتماعی و شـغل گنجانـده شـده است. برای  استفاده از نتایج پرسشنامه مورد اسـتفاده فـرد باید حداقل به 27 سؤال از 30 سؤال پاسخ دهد. نمره این پرسشنامه از 100 محاسبه می شود و بـرای محاسـبه نمـره نهایی پـس از جمـع نمـره تـک تـک سؤالات و گـرفتن میانگین آن  ها عدد حاصله منهای 1 شده و ضـرب در  25 می  شود. هرچه عدد بالاتر بوده، به 100 نزدیک  تر باشد نـــشان دهنـــده میـــزان نـــاتوانی" بیـــشتر فـــرد اســـت. روایــی پرســشنامه DASH بــرای ســؤالات مختلــف بــین  0/70-0/80 و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن 96 گزارش شده است

دانلود زبان اصلی پرسشنامه DASH
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 4 
.pdf   dash questionnaire.pdf (اندازه 495.24 KB / تعداد دانلود: 51)

دانلود نرم افزار ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ DASH ﻓﺎرﺳــﯽ 
.zip   DASH, Questionnaire.zip (اندازه 39.19 KB / تعداد دانلود: 60)
[عکس: 3175.JPG]

دانلود نرم افزار زبان اصلی پرسشنامه DASH

.zip   dash questionnaire.zip (اندازه 112.27 KB / تعداد دانلود: 19)
[عکس: 9707.JPG]

دانلود نرم افزار زبان اصلی پرسشنامه DASH

.zip   DASHQuestionnaire.zip (اندازه 38.21 KB / تعداد دانلود: 12)

[عکس: 3172.JPG]


منابع مورد استفاده:
Beaton DE, Davis AM, Hudak P, McConnell S. The DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) Outcome Measure: What Do We Know About It Now? J Hand Ther. 2001; 6(4): 109-118
Solway S, Beaton DE, McConnell S, Bombardier C. The DASH Outcome Measure User's Manual. 2nd ed. Toronto: Institute for Work & Health; 2002
پاسخ
#2
سلام پرسشنامه برام ناخواناست چیکار کنم؟
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود پرسشنامه MUEQ masoomi 1 1,460 12-04-2022، 01:52 PM
آخرین ارسال: mashhadhse
  دانلود پرسشنامه بار کاری NASA-TLX masoomi 3 3,968 11-24-2022، 09:51 PM
آخرین ارسال: R.GH9

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان