کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1992
سم شناسی ارگانوفسفات‌ ها
ارگانوفسفات‌ها شایع ترین آفت کش pesticide مورد استفاده در دنیا هستند. علاوه بر ارگانوفسفات‌ها سایر حشره‌کش ها insecticide شامل كاربامات Carbamate ، ارگانوكلرينه Organochlorine و ... می‌باشند.
سمت ترتیبات ارگانوفسفره متفاوت است