کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 895
ایمنی محیط کار
 ایمنی محیط کار 

نوع فایل: دانلود PDF  ایمنی محیط کار 
تعداد صفحات: 124 [attachment=2008]

موضوعات مورد بحث در این فایل آموزشی 
تعریف ایمنی  
انواع خطر
تفاوت hazard & danger 
روشهای شناسائ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 518
سایکولوژی ایمن و سایکولوژی نا ایمن در محیط کار
سایکولوژی ایمن و سایکولوژی نا ایمن در محیط کار

سایکولوژی نا ایمن
ترس از پذیرش اشتباهات 
سرزنش دیگران
کمتر احتمال دارد که دیدگاه‌های مختلفی را به اشتراک بگذارند 
اثرات عادی
سایکولوژی ایمن 
پذیرش اشتباهات مرتکب 
یادگیری از اشتباهات و شکست ها 
اشتراک گذاری آگاهانه همه ایده ها 
نوآوری و تصمیم گیری بازاریابی بهتر
Psychological  Danger
Fear of admitting mistakes
blaming others
[align=left] less like