کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 10 - بازدید‌ها: 5192
سوال 97 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
97-اندازه گیری نیرو و قدرت ماهیچه به کمک کدام وسیله امکان پذیر است؟

الف) ergometer
ب) treadmill
ج) step tes
د) dynamometr
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1345
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2194]

کلید سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96
[attachment=2195]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1954
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97-96
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97-96

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 22
[attachment=2203]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1222
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 97-96
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 97-96

نوع فایل:PDF 
تعداد صفحات:20
[attachment=2204]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2616
پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97-96
پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97-96

شامل دروس تخصصی بهداشت حرفه ای- فیزیک - ارگونومی - ریاضی

تهیه و بررسی شده توسط جنای اقای مهدی موسوی 
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات:44
[attachment=2257]


[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][color=#333333][size=small][font=MITahoma, Tahoma][b][url=http://www.occupation
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 8539
برگزاری ازمون های انلاین ازمایشی ارشد بهداشت حرفه ای سال 97
آزمون آنلاین آزمایشی ارشد بهداشت حرفه ای سال ۹۷

انلاین و در دسترس بودن شرکت در ازمون ها از سراسر کشور 
ارائه کارنامه علمی به داوطلبان. تراز . رتبه . درصدهای هر دورس 
طراحی سوالات از منابع ارشد بهداشت حرفه ای توصیه سازمان سنجش 
ارائه سوالات ازمون همراه با پاسخ تشریحی بعد از پایان ازمون
تیم متخصص با دانش بهداشت حرفه ای و ارگونومی 

     زمان برگزاری آزمون: 97/03/25
     منابع آزمون: منابع توصیه سازمان سنجش 
[size=small][color=#
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2186
برگزاری ازمون های انلاین ازمایشی ارشد بهداشت حرفه ای سال 97
ازمونهای انلاین ازمایشی ارشد بهداشت حرفه ای سال 97 به صورت انلاین برگزار خواهد شد به همین ترتیب در دسترس همه داوطبان  ارشد بهداشت حرفه ای سال 97 در سراسر کشور می باشد 
ازمون های انلاین ازمایشی ارشد بهداشت حرفه ای سال 97 شبیه کنکور ارشد می باشد. برای داوطبان درصدها هر دروس، تراز و نمره خام در قالب کارنامه علمی ارائه خواهد شد 


[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma]ازمون های انلاین ارشد م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1356
دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98-97
دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98-97

دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای  80 سوال با ضریب 5
امار و روش تحقیق 20 سوال با ضریب 2
استعداد تحصیلی 30 سوال با ضریب 1

دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای ارگونومی 

ارگونومی 80 سوال با ضریب 5
امار و روش تحقیق 20 سوال ضریب 3
استعداد تحصیلی 30 سوال با ضریب 1
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1462
فرم مصاحبه ازمون دکترای phd رشته های علوم پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 97-96
فرم مصاحبه ازمون دکترای phd رشته های علوم پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 97-96

[attachment=2319]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1688
مدارک مورد آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سـال 98-97
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سـال تحصیـلی 98-97

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه‌ای سـال تحصیـلی 98-97
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای، ارگونومی، سم شناسی
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D  ارگونومی سـال تحصیـلی 98-97
دکترای عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته‌ای ارگونومی، ایمنی صنعتی  طراحی صنعتی، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست hse، مهندسی بهداشت حرفه‌
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1170
سوالات دکترای ارگونومی سال 97-96
سوالات دکترای ارگونومی سال 97-96

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2353]
[attachment=2354]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1346
آزمون های آنلاین آزمایشی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97
آزمون آنلاین آزمایشی ارشد بهداشت حرفه ای سال ۹۷

[color=#000000][font=Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica]            
 انلاین و در دسترس بودن شرکت در ازمون ها از سراسر کشور 
            ارائه کارنامه علمی به داوطلبان. تراز . رتبه . درصدهای هر دورس 
            طراحی سوالات از منابع ارشد بهداشت حرفه ای توصیه سازمان سنجش 
            ارائه سوالات ازمون همراه با پاسخ تشریحی بعد از پایان ازمون
            تیم متخصص با دان
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1512
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2502]

[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][color=#303f50][url=http://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=2833&pid=8462#pid8462]کلید نهایی سوالات دکتری تخصصی PhD رشته بهداشت حرفه ای و ارگون
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1036
کلید اولیه سوالات دکتری تخصصی PhD رشته بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97
کلید اولیه سوالات دکتری تخصصی PhD رشته بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97

[attachment=2509] دکترای بهداشت حرفه ای
[attachment=2510] دکترای ارگونومی

سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1446
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه ايمنی صنعتی سال 97
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه ايمنی صنعتی سال 97 وزارت علوم

 1294- مجموعه ايمنی صنعتی كد ضريب 1
دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست -دانشگاه علوم پزشك شهید بهشتی تهران/ دوره تحصیلی روزانه/ عنوان رشته یا گرایش: ايمنی صنعتی/ کد محل تحصیل 22972/ نیم سال دوم 5 نفر                                     
دانشگاه غيرانتفاعی علم و هنر – يزد/ دوره تحصیلی غيرانتفاعی/ عنوان رشته یا گرایش:[color=#3333
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 7 - بازدید‌ها: 3382
مصاحبه با رتبه 4 کنکور ارشد مجموعه ایمنی صنعتی سال 97
مصاحبه با رتبه 4 کنکور ارشد مجموعه ایمنی صنعتی سال 97
 مجموعه ایمنی صنعتی با کد رشته 1294 و با ضریب 1

مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه:  04.06.18 20:23
      
[color=#333333]عطف به درخوا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1326
اسامی تیم برگزاری آزمون های آزمایشی آنلاین ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97
براساس تصمیم تیم ازمون های انلاین با هدف ایجا فرصت برابر برای داوطبان ارشد بهداست حرفه ای ، آزمون های آنلاین آزمایشی ارشد بهداشت حرفه ای سال ۹۷ به صورت رایگان در یک آزمون به صورت جامع شبیه کنکور برگزار می شود
 
 اسامی تیم آزمون های آنلاین به ترتیب الفبا :
سرکار خانم بهجت جعفری تهرانی ارشد بهداشت حرفه ای 
سرکارخانم پیمانه حبیبی دکترای بهداشت حرفه ای 
سرکار خانم سمیه طاهرنژاد دکترای ارگونومی 
جناب آقای کیوان سلیمی ارشد بهداشت حرفه ای 
جناب آقای مهدی موسوی ارشد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 905
کلید نهایی سوالات دکتری تخصصی PhD رشته بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97
کلید نهایی سوالات دکتری تخصصی PhD رشته بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97

[attachment=2553]  دکترای بهداشت حرفه ای
[attachment=2554]  دکترای ارگونومی

سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1039
کلید نهایی استعداد تحصیلی آزمون دکتری تخصصی PhD بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97
کلید نهایی استعداد تحصیلی آزمون دکتری تخصصی PhD بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97

[attachment=2558]
[attachment=2559]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1049
اعلام نتايج اوليه (مرحله كتبی) آزمون دكتری تخصصی و دكتری پژوهشی سال 97
اعلام نتايج اوليه (مرحله كتبی) آزمون ورودی دوره های دكتری تخصصی (D.Ph) و دكتری پژوهشی رشته های بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال ۹۷

از داوطلبانی كه در آزمون كتبی (مرحله ی اول) حد نصاب نمره ی لازم، كه 30 درصد نمره ی آزمون و نيز 50 درصد ميانگين نمره یداوطلبان آن رشته ميباشد را (با توجه به سهميه ی داوطلب) كسب كرده باشند، به تعداد دو برابر ظرفيت، جهت آزمون شفاهی (مصاحبه) دعوت شدهاست.

توجه: كسانی كه به مصاحبه دعوت نشدهاند، يا حد نصاب نمره كتبی را كسب نكرده اند يا در جمع دو برابر ظرفيت رشته قرار نگر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1133
ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97
ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97

ظرفیت پدیرش دکترای بهداشت حرفه ای 
روزانه 13 نفر :  اصفهان 3 نفر - تربیت مدرس 2 نفر - تهران 2 نفر- شهید بهشتی 2 نفر - شیراز 2 نفر- همدان 2 نفر
شهریه برداز 2 نفر: شهید بهشتی 1 نفر - همدان 1 نفر 

ظرفیت پذیرش دکترای ارگونومی 
 روزانه 4 نفر:  شیراز 2 نفر -همدان 2 نفر 
[color=
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1125
زمان و محل برگزاری مصاحبه دكتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97
زمان و محل برگزاری مصاحبه دكتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصيلی 98-97


همدان (ارگونومی) شنبه 97/04/23
تهران (بهداشت حرفه ای) سه شنبه 97/04/20 تربيت مدرس
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1495
خبرنامه شماره 15 خرداد 97 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
خبرنامه شماره 15 خرداد 97 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی شیراز

اخبار کوتاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
انتخاب سه نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه از اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
مراسم استقبال از نوروز 97 در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی
بازدید علمی دانشجویان دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای از مجتمع های پتروشیمی پارس جنوبی
انتصاب مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان نماینده و مسئول دبیرخانه ان
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1417
دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصيلی 98-97
دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه دكتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصيلی 98-97

1397/04/14
منابع مورد استفاده:
sanjeshp.ir
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1153
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 98-97
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 999
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 98-97
دانلود سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 98-97

نوع فایل:PDF 
تعداد صفحات: 20
[attachment=2716]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1008
سوالات کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت سال 98-97
دانلود سوالات کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت سال 98-97

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 24
[attachment=2725]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 319
سوال 1 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97
1-روش heart جز کدام دسته از روش های ارزیابی ریسک است؟

الف )کمی    ب)کیفی      ج)نیمه کمی        د) نیمه کیفی