کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 2602
سوال 96 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
96- کدامیک از گزینه ها بیان کننده ی چرخش و جهت نوبت کاری سازگار با فرایند های ارگونومیک میباشد؟

الف)سریع رو به جلو
ب)کند روبه جلو
ج)کند رو به عقب
د)سریع روبه عقب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2073
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ارگونومی سال تحصیلی 96-95
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ارگونومی سال تحصیلی 96-95

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات: 1

[attachment=1544]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2450
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای سال تحصیلی 96-95
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای سال تحصیلی 96-95

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات: 1
[attachment=1545]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 29 - بازدید‌ها: 21361
ایا با برگزاری ازمون انلاین ارشد بهداشت حرفه ای برای سال 96 موافق هستید؟
ایا با برگزاری ازمون انلاین ارشد بهداشت حرفه ای برای سال 96 موافق هستید؟

انجمن بهداشت حرفه ای ایران در نظر دارد کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای را شبیه سازی کند و به صورت انلاین از داوطلبان کنکور ارشد سال 96 به صورت مراحله ای ازمون بگیرد.

لطفا نظرات و پیشنهاداتان را در قالب پاسخ به این موضوع برای ما ارسال فرماید.

متشکرم

معصومی
تیم مدیریت انجمن بهداشت حرفه ای ایران

راهنمایی:بر روی پاسخ جدید کلیک کنید و نظرات و پیشنهاداتان را ارسال فرماید.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2452
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96-95
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96-95

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 24
[attachment=1743]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2584
سوالات کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت سال 96-95
سوالات کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت سال 96-95

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 24
[attachment=1747]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2359
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 96-95
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 96-95

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:22
[attachment=1788]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3434
سوالات دکترای ارگونومی سال 96-95
سوالات دکترای ارگونومی سال 96-95

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=1850]
[attachment=1851]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3212
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 96-95
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 96-95

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=1880]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3107
پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96-95
پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96-95

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 64
[attachment=2070]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5354
مصاحبه با رتبه 7 کنکور ارشد ایمنی صنعتی سال 96
مصاحبه با رتبه 7 کنکور ارشد ایمنی صنعتی سال 96
 
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه:  96/03/16               [b][fo
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1849
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2194]

کلید سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96
[attachment=2195]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2329
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97-96
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97-96

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 22
[attachment=2203]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 1478
سوال 15 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
15- در یک کارگاه بزرگ یک فن با توان یک وات در وسط دیوار جانبی و در فاصله کمی از سقف نصب شده است تراز فشار در فاصله 40 فوتی از فن چند دسی بل است ؟

الف) 86                         ب)  96.5                    ج) 87.5                 د) 93.5
 
 در صورت معلوم بودن توان منبع صوتی یا تراز توان ان می توان طبق روابط زیر تراز فشار صوت را در فاصله دیگر محاسبه نمود.

[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma]در سیستم متریک               LP(dB)=LW - 20L
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 930
سوال 16 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
16- تراز صدای اندازه گیری شده در فاصله 200 متری از یک بزرگراه 90dB است تراز فشار صدا در فاصله 800 متری از بزرگراه چند dBA خواهد بود 


الف) 84                   ب) 87                     ج)85                      د) 80


 نمونه از منابع خطی یک بزرگراه شلوغ و سر و صدا از یک لوله طولانی با بخار با سرعت بالا است

           LP2=Lp1-10Log(r2/r1)           Lp2=90-10Log(800/200)=90-6=84


[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][color=#3333
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1619
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 97-96
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 97-96

نوع فایل:PDF 
تعداد صفحات:20
[attachment=2204]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 827
سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
17- در صورتی که مدت مواجهه یک کارگر در محیط کار روزانه 10 ساعت باشد. تراز فشار صوت معادل مجاز چند دسی بل خواهد بود؟

الف) 80                   ب) 84                      ج) 85                 د) 86

در صورتی که زمان موظف مواجهه کارگر معلوم باشد.با استفاده از رابطه زیر که میتنی بر استاندارد مواجهه ایران است، می توان تراز فشار صوت مجاز را تعیین نمود.

         LPa(dB)=94 -10LogT                 LPa= 94-10Log10=94-10=84

[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma]گل محمدی رستم.مهندسی صدا و ارتعاش.ویرایش
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1207
سوال 18 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
18- در یک برنامه ممیزی، برای دو دوره اندازه گیری 0.5 ساعته و یک ساعت به ترتیب دوز قرائت شده صدا 6% و 25% بوده است. در صورتی که مواجهه متناظر کارگر در هر دوره 3 ساعته و جمع مواجهه روزانه وی 6 ساعت باشد. دوز کلی مواجهه روزانه این کارگر چقدر می باشد

الف) 95%     ب) 255%  ج) 285%   د) 435%

دز صدا عبارت است از  از نسبت مدت زمان شیفت کاری در شرایط مواجهه به مدت زمان مجاز مواجهه ضربدر یک صد . لذا اگر کارگری در محدوده مجاز کار کند دز دریافتی وی کمتر یا مساوی صد در صد است

   Dose %=ti/ta x100  
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1023
سوال 1 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
1- درصورتیکه بخواهیم تراکم یک آلاینده از خانواده هیدروکربن های آروماتیک را در یک صنعت گرم و مرطوب سنجش کنیم. استفاده از کدام نمونه بردار ارجح است؟

الف) لوله سيليکاژ ل          ب) لوله زغال فعال        ج) میچت ایمپینجر         د) میکروایمپینجر

[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma]برای نمونه برداری از ترکیبات خانواده هیدروکربن های آروماتیک هم ذغال فعال و هم سیلیکاژل توصیه شده است . سیلیکاژل ترکیب قبلی بوده به همین دلیل نیز جاذب رطوبت بوده و افزایش جذب رطوبت باعث ترک الاینده از ان می گردد [/font
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1044
سوال 2 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
2-  کدام‌یک از وسایل زیر برای سنجش تراکم جرمی ذرات در ردیف‌های مختلف اندازه بکار می‌رود؟

الف) سیکلون پلاستیکی     ب) سیکلون فلزی        ج) هگزلت          د) کاسکید ایمپکتور

ایمپکتور کاسکید وسیله ای است برای تعیین غلظت اندازه ذرات ساخته شده است. این وسیله از یک سری چهار یا شش تایی جت هوا تشکیل شده است که بر صفحاتی عمود می‌باشند. روزنه جت‌ها به طور متوالی کوچک‌تر شده و این امر باعث می‌شود که ذراتی که اندازه‌های مختلفی دارند بر روی صفحات جداگانه‌ای جمع آوری شوند. ذرات درشت‌تر بر روی صفحه اول
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 810
سوال 4 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
4- متداولترین فیلتر مورد استفاده برای بررسی های میکروسکوپی ذرات کدام است؟

 الف) فایبرگلاس      ب) غشایی نقره اندود        ج) غشایی    د)PVC

فیلترهای غشایی:
جایی که نمی توان از فیلترهای الیافی استفاده کرد فیلترهای متخلخل غشایی به کار می‌روند. غشاهای الی از تشکیل یک ژل حاصل از کلوئید آلی ساخته می‌شوند. ژل را به صورت لایه ای نازک حدود 150 میکرون که دارای منافذ یکنواخت و یکسانی است در اورده و به عنوان فیلتر استفاده می‌کنند. فیلترهای غشایی از جتس سلولز استر و سلولز نیترات کاربرد زیادی در نمونه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 769
سوال 5 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
5- در کدام مورد تهویه ترقیقی استفاده می شود؟

الف) وجود منابع غیر ثابت مولد آلودگی بخارات غیر سمی
ب) وجود منابع غیر ثابت مولد الودگیهای بخاری سمی
ج) وجود منابع ثابت از آلایندههای رادیواکتیو
د) وجود منابع ثابت مولد بیوائروسل های پاتوژن

محدودیت های استفاده از تهویه رفتی برای کنترل مخاطرات بهداشتی عبارتند از:
 
1. مقدار آلاینده تولید شده نباید زیاد باشد، در غیر این صورت جریان هوای لازم برای رقیق سازی زیاد وغیره عملی خواهد شد.
2. فاصله کارگر از منبع آلاینده به اندازه کافی زیاد باشد و یا م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 718
سوال 6 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
6- چه عاملی باعث افزایش راندمان جمع آوری ذرات خیلی ریز (قطر کمتر از 0.1 میکرون) با مکانیسم انتشار در فیلترهای نمونه برداری می شود؟

الف) افزایش سرعت جریان هوا
ب) افزایش اختلاف فشار در دو طرف فیلتر
ج) کاهش اختلاف فشار در دو طرف فیلتر
د) افزایش قطر ذرات

فیلترها ذرات دا از جریان هوا با مکانیسم های مختلفی بدام می‌اندازند. این مکانیسم ها عبارتند از:

برخورد مستقیم
ته نشینی ناشی از نیروی اینرسی
ته نشینی انتشاری 
جذب الکتریکی 
جذب ثقلی

ته نشین انتشاری: ته نشینی انتشاری موثرترین مکانیسم
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 681
سوال 7 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
7- یک هود خیمه ای در فاصله 2 فوتی از منبع به قطر 3 فوت قرار گرفته است. دمای سطح منبع 800 درجه فارنهایت است. و دمای هوای عمومی کارگاه 90 درجه فارنهایت است؟ هوای مورد نیاز برای مکش هوا تقریباً چند CFM است

الف) 200     ب) 400       ج) 600      د) 800
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 683
سوال 8 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
۸-برای پاکسازی ماسه از روی قطعات ریخته گری شده آنها را بر دهانه هود Draft Down با ابعاد، 24X48 اینچ و محیط 12 فوت قرار می دهند و با توجه به نوع ذرات آلاینده هوا سرعت بدام اندازی 400FPM مناسب است.میزان جریان هوای مورد نیاز برای مکش هود چند CFM است؟

الف) 1600        ب) 3200          ج) 4800       د) 38400
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 734
سوال 9 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
9- پدیده Vena contracta چگونه اتفاق میافتد؟

الف) تبدیل فشار استاتیک به فشار سرعت در هنگام ورود هوا به داخل کانال
ب) تبدیل فشار سرعت به فشار استاتیک در اثر ورود هوا
ج) ایجاد لایه جدایی مرزی در هنگام برخورد هوا به کارگر در جلو هود
د) افزایش سطح آلودگی خارج شده از منبع تولید در جلو هود

[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma]هودهای دارای دهانه مسطح، کانالهای دارای دهانه لبه دار، هودهای سایبانی و مشابه فقط دارای یک افت انرژی قابل ملاحضه هستند. با ورود هوا به کانال، پدیده ای به نام گلوگاه vena
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 713
سوال 10 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
10-  میزان جریان هوای مکش شده از هودهای مکنده در هودهای با سیستم، دمشی مکشی به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف) فاصله هود مکشی از شکاف دمش
ب) جریان هوای دمش شده از شکاف
ج) قرار گرفتن هود مکنده به صورت آزاد یا چسبیده به منبع
د) افت فشار ایجاد شده در شکاف دمنده
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2579
پاسخ تشریحی سوالات ریاضی ارشد بهداشت حرفه ای سال 96
پاسخ تشریحی سوالات ریاضی ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

نوع نوشته : دست نویس
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 10
[attachment=2206]