کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3804
بهداشت حرفه ای چیست ؟
What is Occupational Hygiene
The definition in the IOHA Byelaws is 
بهداشت حرفه ای چیست ؟
تعریف نظامنامه انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای
Occupational Hygiene is the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling health hazards in the working environment with the objective of protecting worker health and well-being and safeguarding the community at large
بهداشت حرفه ای علم پیش
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3121
International Journal of Occupational Hygiene
[align=left]International Journal of Occupational Hygiene

International Journal of Occupational Hygiene (IJOH) is a biannually Journal published by Iranian Occupational Health Association (IOHA). This Journal covers multidisciplinary researches concerning factors influencing quality of life in any environment and workplaces. IJOH publishes original research, field and case reports, review articles, short communications and letters to the Editor NOT previously published or submitted for
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3209
Journal of Occupational Health Psychology
[align=left]Journal of Occupational Health Psychology


The Journal of Occupational Health Psychology® publishes research, theory, and public policy articles in occupational health psychology, an interdisciplinary field representing a broad range of backgrounds, interests, and specializations. Occupational health psychology concerns the application of psychology to improving the quality of work life and to protecting and promoting the safety, health, and well-being of workers.

The J
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3928
Journal of Occupational Health and Epidemiology
[align=left]Journal of Occupational Health and Epidemiology

Journal of Occupational Health and Epidemiology publishes manuscripts on a broad range of topics of interest to those working on the different aspects of occupational health and epidemiological research and practice.

We welcome papers on the theory and practice of the whole spectrum of both occupational health and epidemiology across the domains of health improvement, health protection and service improvement, with a partic
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2311
Occupational Hazards in Long Term Care Nursing Home eTool
[align=left]Occupational Hazards in Long Term Care
Nursing Home eTool

Today nursing homes and residential care facilities employ approximately 2.8 million workers at 21,000 work sites. Many nursing home tasks require considerable lifting and other strenuous physical labor. Historically the injury rate for workers in these facilities is double the injury rate for all full time workers in other occupations. This eTool* is designed to assist employers and employees in identifying and cont
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2797
Journal of Occupational and Environmental Hygiene -JOEH
[align=left]Journal of Occupational and Environmental Hygiene -JOEH

The Journal of Occupational and Environmental Hygiene (JOEH) is published to enhance the knowledge and practice of occupational and environmental hygiene and safety. The journal provides a written medium for the communication of ideas, methods, processes and research in the areas of occupational, industrial and environmental hygiene; exposure assessment; engineering controls; occupational and environmental epide
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2730
کارگاه آشنایی با حدود مجاز مواجهه شغلی
کارگاه آموزشی آشنایی با حدود مجاز مواجهه شغلی Occupational Exposure Limits
مدرس:دکتر مسعود ریسمانچیان عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای امریکا

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها:56
منبع:انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=728]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4478
ارزیابی پوسچر به روش OCRA
ارزیابی پوسچر به روش OCRA
شاخص مواجهه OCRA عبارت است از نسبت تعداد کل فعالیتهای تکنیکی که عملاً در طی شیفت کاری انجام می شوند به تعداد کل فعالیت های تکنیکی توصیه شده در طی شیفت کاری. E.occhipinti ابداع کننده روش ارزیابی فعالیت های تکراری شغلی Occupational Repetitive Actions در سال 1998 می باشد که پس از او D.Colombini تکمیل کننده این روش بود. از لحاظ  ادراکی این شاخص بر مبنای روش توصیه شده بوسیله NIOSH برای محاسبه شاخص بلند کردن بار و فعالیت های حمل دستی قرار دارد. از لحاظ تجربی، شاخص موا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2013
Journal of Occupational Health
Journal Title: Journal of Occupational Health
Publisher: Japan Society for Occupational Health

Journal of Occupational Health
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2335
Journal of Occupational and Environmental Hygiene
Journal Title: Journal of Occupational and Environmental Hygiene
Publisher: Taylor & Francis

نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1903
Annals of Occupational Hygiene
Journal Title: Annals of Occupational Hygiene
Publisher: Oxford University
About the Journal

The Annals of Occupational Hygiene is one of the world's leading research journals in the field of recognizing, quantifying, removing, or controlling hazards and risks to health from work

We are interested in

 recognition and quantification of exposure and risk and their relationship
[align=left] mana
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1522
The Occupational Environment Its Evaluation, Control,and Management
The Occupational Environment Its Evaluation, Control,and Management 3rd Edition

Edited by
Daniel H. Anna, PhD, CIH, CSP
A Publication of the American Industrial Hygiene Association
Page:1727

[attachment=2391]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 932
Occupational Ergonomics
Occupational Ergonomics: A Practical Approach


عنوان:ارگونومی شغلی 
مولفین:  Theresa Stack, Lee T. Ostrom, Cheryl A. Wilhelmsen
انتشارات: Wiley
نوع زبان: انگلیسی
[align=rig
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1315
Definitions, Conversions, and Calculations for Occupational Safety and Health Professionals
Definitions, Conversions, and Calculations for Occupational Safety and Health Professionals

عنوان:تعاریف، تبدیل، و محاسبات ایمنی و بهداشت حرفه ای
مولفین:  Edward W. Finucane, PE, QEP, CSP, CIH
انتشارات: Taylor & Francis Group
[align=right][color=#333333][font=MITahoma,
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1496
Oxford Handbook of Occupational Health
عنوان:  Oxford Handbook of Occupational Health
انتشارات: دانشگاه آکسفورد
نوع زبان: انگلیسی
سال انتشار: 2013

نوع فایل:PDF
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 994
مواجهه شغلی صدا Occupational Noise Exposure
مواجهه شغلی صدا Occupational Noise Exposure

توصیه هایی برای استاندارد صدا   Recommendations for a Noise Standard
پایه استاندارد مواجهه صدا   Basis for the Exposure Standard
ابزار اندازه گیری صدا   Instrumentation for Noise Measurement
برنامه های حفاظت از شنوایی   Hearing Loss Prevention Programs-LPPs
   حفاظت شنوایی   Hearing Protectors
[align=left]   نیازهای تحقیقاتی  Research Needs[/alig
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1058
Occupational Health System in Germany
سیستم بهداشت حرفه ای در کشور آلمان

Occupational Health System in Germany
[align=left]Contributors and acknowledgements
List of abbreviations
Executive summary
   شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای   Indicators of occupational health and safety
Basic country information
Occupational health and safety system
Indicators of working conditions
Indicators of occupational and work-related health
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1053
Occupational Safety and Health Fundamental Principles and Philosophies
عنوان: ایمنی و بهداشت حرفه ای( اصول اساسی و فلسفه)
انتشارات: Taylor & Francis Group
[align=right][color=#333333]نوع زبان: انگلیسی
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1013
Handbook of Occupational Health and Wellness
عنوان: Handbook of Occupational Health and Wellness
انتشارات: springer
نوع زبان: انگلیسی
سال انتشار: 2012
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:573
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1007
Occupational Health Definition WHO/ILO
Occupational Health Definition WHO/ILO
Promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental & social well-being of workers of all occupations
 Prevention among its workers of departures from health caused by their working conditions Protection of workers in their employment from risks usually from factors adverse to health 
[align
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1110
بیماری های شغلی Occupational Diseases
بیماری های شغلی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 78
[attachment=2800]
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1728
آشنایی با بیماری های پوست از دیدگاه بهداشت حرفه ای
SUBJECT: OCCUPATIONAL SKIN DISEASE (OSD
PRESENTED BY: seyed mahdi mousavi. MSC of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
language: English
آشنایی با بیماری های پوست از دیدگاه بهداشت حرفه ای
بیماری های پوستی بسیار زیادی وجود دارند که انسان را مبتلا می‌کنند. رایج ترین بیماری های پوستی می‌توانند برخی علائم مشابه داشته باشند، بنابراین درک تفاوت بین آن‌ها مهم است.در این اسلاید ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2933
شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی 2020
شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی 2020
همه گیری جهانی را موقف کنیم: ایمنی و بهداشت حرفه ای در محل کار می تواند جان انسان ها را نجات دهد

World Day for Safety and Health at Work 2020-STOP THE PANDEMIC: SAFETY AND HEALTH AT WORK CAN SAVE LIVES 
[attachment=3354][attachment=3355]



این شعار پیش از این در وب سایت ILO منتشر شده بود و بعد از وب سایت حذف کردند
شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی 2020
[b]روز جهانی ایمنی و بهداشت در محل کار 2020 -خشونت و
نویسنده: محمد نظری - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1336
دعوت از جامعه بهداشت حرفه ای ایران جهت عضویت در Occupational Hygienists Society
لطفا جهت ثبت نام اولیه در انجمن و بارگذاری مدارک مورد نیاز به این صفحه مراجعه فرمایید.

[عکس: http://iohs.ir/files/site1/images/iohs2.jpg]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 357
NIOSH، Occupational Exposure to Heat and Hot Environments. 2016
NIOSH، Occupational Exposure to Heat and Hot Environments. 2016

Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Heat and Hot Environments
February 2016
DHHS (NIOSH) Publication Number 2016-106

[align=left]Occupational exposure to heat can result in injuries, disease, reduced productivity, and death. To address this hazard, the National Institute for Occupational Safety and Health (