کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3039
سم شناسی کروم (Cr)
سم شناسی کروم Cr
کروم عنصری است که غیر قابل حل در اسیدسولفوریک و اسید هیدرولیک رقیق می باشد. فلزی سخت شکننده، براق، خاکستری رنگ و در برابر زنگ زدن بسیار مقاوم است.
 TLV(STEL)=cr30.5mg/m3 TLV(STEL)=cr60.05mg/m3 
محلول در آب TLV(STEL)=cr6.01mg/m3 
غیر محلول PEL=1mg/m3
ویژگی ها:  Cr                          
 وزن اتمی: 52
 وزن مخصوص: 2.7
نقطه جوش: 1890 سانتی گراد
نقطه ذوب: 2
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 696
کروم 6 ظرفیتی
کروم 6 ظرفیتی    Chromium hexavalent

فرمول شیمیایی:
وزن مولکولی: 52 
  CAS : 18540-29-9
RTECS : GB6262000
اسامی مترادف: -
ویژگی ها: عامل اکسنده

نوع فایل: Word
تعداد صفحات:4
منبع: NIOSH Method
[attachment=1058]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 602
کروم
کروم    chromium

نماد شیمیایی: Cr
وزن اتمی: 52  
 CAS : 7440-47-3
RTECS : GB4200000

نوع فایل: Word
تعداد صفحات:3
منبع: NIOSH Method
[attachment=1059]
نویسنده: zahra beigzadeh - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 893
کروم VI در صنعت آبکاری
کروم VI در صنعت آبکاری

کروم VI، یکی از عوامل مخاطره آمیز شغلی است که دارای خاصیت اسیدی بوده و یک اکسید کننده بسیار قوی است.

سمیت کروم VI صد تا هزار برابر کروم  III است و ترکیبات آن شامل کرومات، بیکرومات و اسید کرومیک است

یکی از مهمترین منابع انتشار کروم VI در هوای آزاد و محیط کار ، فرایند آبکاری کروم است.


نوع فایل: پاورپوینت
تعداد صفحات: 26
[attachment=1855]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 52
کروم و ترکیبات معدنی آن Chromium and inorganic compounds, as Cr
(Substance [CAS No.]Documentation date: ‡ (Chromium, [7440-47-3] and inorganic compounds, as Cr (1991
Metal and Cr III compounds
TWA: 0.05 mg/m3
STEL: Non
Notations: A4
MW: Varies
TLV® Basis: URT & skin irr
Water-soluble Cr VI compounds
Metal and Cr III compounds
[align=left]TWA: 0.05 mg/m3[/alig
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 37
کرومات سرب؛ به عنوان سرب و به عنوان کروم Lead chromate , as Pb as Cr
(Substance [CAS No.]Documentation date: ‡ (Lead chromate [7758-97-6], as Pb (1990) as Cr
Lead chromate as Pb
TWA: 0.05 mg/m3
STEL: Non
Notations: A2; BEI
MW: 323.22
TLV® Basis: Male repro dam; teratogenic eff; vasoconstriction
Lead chromate  as Cr
TWA: 0.012 mg/m3
STEL: Non
[