کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2472
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
- صدا و اثرات آن Noise and effects
- ارتعاش: ارتعاش یکی از عوامل همراه با صدا در محیطهای صنعتی است که گاهی تشدید کننده صدا و حتی عامل ایجاد یا تولید صدا می‌باشد.
- نور و روشنایی
- گرما: کاهش بازده کار و تولید و سلب آسایش و افزایش میزان بیماری و حوادث ناشی از کار را به دنبال دارد.  
- ارزیابی تنش‌های حرارتی
- پرتوها

تهیه و تنظیم: مهندس سعید احمدی
نوع فایل: دانلود PDF جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
تعداد صفحات: 140 [attachment=2297]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 520
بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان

بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان   

     
نویسندگان: زهره کرمی، رستم گلمحمدی *، احمد حيدری پهلويان، رشيد حيدری مقدم ، جلال پورالعجل    
دانشيار گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، golmohamadi@umsha.ac.ir    

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده مقاله: 
   

مقدمه: استفاده از نوردرماني در درمان بيماری­های روانی از قبيل افسردگی فصلی و اختلالات ريتم سيرکادين بسيار رايج است. نوردرمانی با استفاده از
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 219
تأثیرات نور و روشنایی بر یادگیری
تأثیرات نور و روشنایی بر یادگیری
در یک مطالعه در دانشگاه آلبورگ در کپنهاگ  تأثیر نور بر یادگیری مورد بررسی قرار گرفت، عوامل زیر برای تغییر کیفیت نور هنگام یادگیری پدیدار شد:
1. تقویت فعالیت‌های یادگیری
2. تقویت ارتباطات از طریق روشنایی
3. مشارکت دانش آموزان در تصمیم‌گیری‌ها
4.تأثیر در سطح فعالیت و رفتارهای فردی
5. ایجاد یک فضای خاص متناسب با فعالیت‌ها
6. تقویت فعالیت‌های بصری و بهبود بینایی

نویسنده: مهندس هادی بیات کارشناس بهداشت حرفه ای