کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1110
موارد ناایمن در محیط کار
موارد ناایمن در محیط کار
مجموعه تصاویر از موارد ناایمن محیط کار همراه با توضیحات

نوع فایل: دانلود پاورپوینت موارد ناایمن در محیط کار PPT
تعداد اسلایدها: 38
[attachment=1722]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 519
سایکولوژی ایمن و سایکولوژی نا ایمن در محیط کار
سایکولوژی ایمن و سایکولوژی نا ایمن در محیط کار

سایکولوژی نا ایمن
ترس از پذیرش اشتباهات 
سرزنش دیگران
کمتر احتمال دارد که دیدگاه‌های مختلفی را به اشتراک بگذارند 
اثرات عادی
سایکولوژی ایمن 
پذیرش اشتباهات مرتکب 
یادگیری از اشتباهات و شکست ها 
اشتراک گذاری آگاهانه همه ایده ها 
نوآوری و تصمیم گیری بازاریابی بهتر
Psychological  Danger
Fear of admitting mistakes
blaming others
[align=left] less like
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 601
نمونه هایی از اعمال و شرایط نا ایمن در محیط کار و کارگاه ها
نمونه هایی از اعمال و شرایط نا ایمن در محیط کار و کارگاه ها

شرایط ناایمن: شرایطی است که محیط کار افراد و دستگاه های تولید را ناایمن می کند.
اعمال ناایمن: کارهای خطرناکی است که برخی كاركنان انجام می دهند و منجر به بروز حوادث
می شود.
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[attachment=2750]