کلمات کلیدی
نویسنده: نفیسه میرنظامی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1081
روانشناسی صنعتی
روانشناسی صنعتی

مدرس: دکتر مهدی قدرتی

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات: 33
منبع: گروه SDM
[attachment=1388]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 968
روانشناسی صنعتی
روانشناسی صنعتی

یکی از شاخه‌های جدید علم ومعرفت که مساله نیروی انسانی ودیگر جنبه‌های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی است.

موضوع این شاخه از دانش مطالعهٔ علمی رابطهٔ میان انسان و دنیای کار است. در واقع، کاربرد و بسط و گسترش اصول روانشناسی است به مسایلی که انسان در تجارت و صناعت با آنها دست به گریبان است. از آنجا که شاخه روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی است ل
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 515
روانشناسی کار Work Psychology
روانشناسی کار Work Psychology

مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی موجود زنده
تاریخچه، تعریف و قلمرو روانشناسی
تفاوتهای فردی و شخصیت در کار
روابط فرد با سازمان و شخصیتهای دشوار 
ماهیت، ساختار و انواع آزمونهای استخدامی 
مفاهیم و مراحل اجرایی امتحانات استخدامی
نظریه ها و فنون آموزش كاركنان

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 46
[attachment=2747]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1342
جزوه آموزشی روانشناسی کار
جزوه آموزشی روانشناسی کار

مفهوم روانشناسی کار
تعریف روانشناسی کار
تعریف روانشناسی صنعتی-سازمانی
هدف اصلی روانشناسی کار
قلمرو روانشناسی کار
کوشش اصلی روانشناسی کار
کاربردهای کنونی روانشناسی در محیط کار
زمینه های کاربرد روانشناسی در محیط کار
سوال های مطرح در روانشناسی کار
تفاوتهای فردی و شخصیت در کار
سوالهای تفاوت های فردی
تفاوت های فردی در کار
اندازه گیری تفاوتهای فردی
مقیاس های اندازه گیری تفاوتهای فردی
منشأ تفاوت های فردی
توزیع ویژگی‌ها در افراد
کاربرد من