کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 765
بررسی اثر روانشناختی تابلوهای ايمنی در انتقال پيام با توجه به ويژگيهای طراحی تابلو
  بررسی اثر روانشناختی تابلوهای ايمنی در انتقال پيام با توجه به ويژگيهای طراحی تابلوها در يک صنعت پتروشيمی
 
نویسندگان: محمد سعيد مرادی، داود افشاری *، طاهر حسين زاده ، کامبيز احمدی انگلانی    
استاد يار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، davodafi@yahoo.com    

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده مقاله:    

مقدمه: تابلوهای ايمنی به عنوان واسطه های تصويری برای انتقال پيام به حساب می آيند و نقش مهمی در کاهش حوادث به ويژه در صنايع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 969
بهداشت و ایمنی روانشناختی در محبط کار
بهداشت و ایمنی روانشناختی در محبط کار Psychological health and safety in the workplace


در این سخنرانی، Dr. Peta Miller در مورد محرک های ایمنی کار استرالیا برای راهنمایی های جدید در مورد سلامت و ایمنی روحی در محل کار بحث می کند.
تاریخ سخنرانی:  2018/06/26

Dr. Peta Miller مشاور استراتژیک WHS در Safe Work Australia است. او دارای لیسا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1961
چالش تهیه پادکست بین دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای کشور
چالش تهیه پادکست بین دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای کشور 
Challenge podcast for occupational health and safety 2018
انجمن علمی دانشجویان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی زابل با همکاری انجمن بهداشت حرفه ای ایران بین دانشجویان بهداشت حرفه ای کشور برگزار می کند.
قوانین: هر پادکست می‌تواند حداقل 2 دقیقه و حداکثر 4 دقیقه باشد پادکست باید مرتبط با بهداشت حرفه ای در شاخ