کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2715
بررسی دو تا از سوالات کنکور نمونه برداری
این نوع مسئله‌ها در اکثر سال‌ها به عنوان سؤال کنکور ارشد طراحی می‌شوند

از کاربران خواهش می‌کنیم که راحل‌های خودشان را برای حل این مسئله‌ها ارائه کنند

1- اگر تعداد الیاف شمارش شده در 100 میدان یک فیلتر ممبران با قطر 25 میلی‌متر 7 عدد باشد و غلظت الیاف نیز 0.002 فیبر بر میلی لیتر باشد تعداد کل فیبر موجود در سطح فیلتر چقدر است؟ سال 92
2- در ارزیابی الیاف آزبست در یک صنعت که با روش niosh 7400 انجام شده است پس از شمارش الیاف با استفاده از گراتیکول والتن بکت تعداد لیف ازبست 25 عدد گزارش شده است
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1181
حساب ديفرانسيل و انتگرال جورج توماس جلد دو
حساب ديفرانسيل و انتگرال جورج توماس جلد دو ویرایش دوازدهم
حسین صالحی - رضا هاشم پور

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 392
[attachment=1594]
[attachment=1595]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 187
ارزیابی ریسک احتمالی به روش آنالیز درخت خطای فازی بر پایه ی دو نوع توزیع
ارزیابی ریسک احتمالی به روش آنالیز درخت خطای فازی بر پایه ی دو نوع توزیع امکان وقوع نقص در صنایع فرآیندی
عباس بک بکی، نادر نبهانی، باقر انوری پور* ، غلامعباس شیرالی
دانشیار دانشگاه صنعت نفت ، anvaripour@put.ac.ir

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2665]
[align=left][url=http://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=3013]Probabilistic Risk Assessment Using the Fuzzy Fault Tree Analysis Based on Two Types of
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 32
دو دسیل مرکاپتان Dodecyl mercaptan
(Substance [CAS No.]Documentation date: Dodecyl mercaptan [112-55-0] (2001
TWA: 0.1 ppm
STEL: Non
Notations: DSEN
MW: 202.40
TLV® Basis: URT irr
Substance، نام علمی ماده شیمیایی: دو دسیل مرکاپتان
WA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.1ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: حساسیت
MW، وزن ملکولی: 105.14
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: تحری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 57
گردغبار غالت: جو دو سر؛ گندم Grain dust: oat, wheat, barley
(Substance [CAS No.]Documentation date: Grain dust (oat, wheat, barley) (1985
TWA: 4 mg/m3
STEL: Non
Notations: Non
MW: NA
TLV® Basis: Bronchitis; URT irr; pulm func
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: گردغبار غالت: جو دو سر؛ گندم  
WA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 4mg/m3
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: Non
Notations، نمادها: Non
MW، وزن ملکولی: نامشخص
TLV
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 98
ضمیمه H: رو محاسبه دو طرفه برای مخلوط‌های بخار حلال هیدروکربنی
ضمیمه H: رو محاسبه دو طرفه برای مخلوط‌های بخار حلال هیدروکربنی تصفیه شده معین
APPENDIX H: Reciprocal Calculation Method for Certain Refined Hydrocarbon Solvent Vapor Mixtures
[align=right]هدف کمیته تدوین حدود مجاز عوامل شیمیایی، ارائه OEL برای کلیه مواد و مخلوط‌هایی است که شواهدی از اثرات بهداشتی آنها در غلظت‌های معمول محیط کار وجود دارد. زمانی که شواهد زیادی در مورد آنها وجود داشته باشد، OEL تعیین می‌شود. با این وجود حلال‌های هیدروکربنی اغلب ترکیب پیچیده و متغیر دارند. در