کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2520
اناتومی مچ دست
[عکس: http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_...4_orig.jpg]


مچ دست


مفصل مچ دست ساعد را به دست متصل میکند. حرکات این مفصل نسبت به آرنج دامنه بیشتری دارد. مچ دست محل عبور عروق و اعصاب مهمی است که به دست میرسند.
مهمترین مشکلات مفصل مچ دست که موجب مراجعه افراد به پزشک میشود درد، محدودیت حرکت و تورم است و گاهی اوقات کاهش قدرت، تغییر شکل و یا آسیب های خارجی به مچ دست علت مراجعه به پزشک است.
در مقالات مبحث مچ دست سعی میشود مشکلات اختصاصی این مفصل از لحاظ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2534
ارگونومی لپ‌تاپ
ارگونومی لپ‌تاپ Laptop Ergonomics
امروزه کامپیوترهای laptop بخش جدانشدنی از زندگی و کار بسیاری از مردم شده است. با افزایش و بهبود امکانات کاری استفاده از این نوع کامپیوترها هم بالاگرفته است.
لپ تاپ‌ها به دلیل ماهیتشان مشکلات جدیدی برای کاربران ایجاد می‌نمایند که از همه مهم‌تر افزایش دردهای اسکلتی عضلانی در اندام‌های فوقانی است. نخستین کامپیوترهای laptop برای استفاده کوتاه مدت و پرتابل طراحی و ساخته شدند، ولی می‌بینیم امروزه کاربرد آنها عوض شده، سرعت و ظرفیت ذخیره آنها بالا رفته و در یک کلام مح
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3422
ارتعاش دست و بازو
ارتعاش دست و بازو Hand-arm  vibration

نوع فایل: دانلود پاورپوینت ارتعاش دست و بازو PPT
تعداد اسلایدها: 14 [attachment=1668]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 711
طراحی و ارزیابی ارگونومیک انواع قیچی‌های خیاطی با توجه به نیروی چنگشی ظریف و پوسچر مچ دست
طراحی و ارزیابی ارگونومیک انواع قیچی‌های خیاطی با توجه به نیروی چنگشی ظریف و پوسچر مچ دست
سودابه اسداللهی، ایمان دیانت *، معین ندایی
نوع فایل PDF
تعداد صفحات:7
[attachment=2340]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1058
دانلود نرم افزار ارزیابی ارگونومی QEC دانشگاه Surrey
دانلود نرم افزار ارزیابی ارگونومی QEC دانشگاه Surrey

در روش QEC ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪن ﺑﺎ رﯾﺴﮏ فاکتورهای آﺳﯿﺐ های اﺳﮑﻠﺘﯽ-عضلانی به صورت زیر انجام می شود

ارزﯾﺎﺑﯽ ناحیه ی ﮐﻤﺮ: ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﮐﻤﺮ در ﻟﺤﻈﻪ ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﭽﺮ را داﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎر بیومکانیکی وارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را دارد (برای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎر وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻢ ﺷﺪه و دﺳﺖ های ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آورده و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎر را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ).
ارزﯾﺎﺑﯽ ناحیه ی ﺷﺎﻧﻪ/ﺑﺎزو:  ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 871
آسیب های ناشی از حرکات تکراری
آسیب های ناشی از حرکات تکراری

 آسیب های ناشی از حرکات تکراری
 بررسی عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار
 بررسی عوامل خطر روانی اجتماعی محیط کار
 فیزیولوژی اعضای فعال بدن در هنگام کار با کامپیوتر
 خصوصیات لازم وسایل و محیط کار با کامپیوتر ( مانیتور، صفحه کلید، صندلی، میز، زیرپایی و..)
 ورزش های مناسب، پیشگیری از صدمات بدنی ( گردن،کمر،پا،دست)

نوع فایل: دانلود PDF آسیب های ناشی از حرکات تکراری
تعداد صفحات: 30 در هر صفحه یک اسلاید
[attachment=2799]