کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 601
تاثیرات سن و جنس و عوامل دیگر بر روی سمیت مواد
تاثیرات سن و جنس و عوامل دیگر بر روی سمیت مواد

تفاوتهای زیادی در خصوص شدت پاسخ به مواد شیمیایی وجود دارد همچنین تفاوتهایی در مستعد بودن افراد  در برابر مواد شیمیایی سمی در  طول عمر خودشان وجود دارد. که ناشی از فاکتورهای ثاثیر میزان  جذب و پخش شدن در بدن و تغییر شکلهای بیولوژی و یا میزان ترشح مواد شیمیایی خاص می باشد .جدای از عوامل شناخته شده وراثت که مشخص شده  با افزایش مستعد بودن در برابر مسمومیت مواد شیمیایی در انسان ارتباط دارد عوامل دیگر مثل مشخصات مربوط به سن " جنسیت " وضعیت بیمار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 919
خطر تاثیرات منفی اجتماعی در محیط کار
خطر تاثیرات منفی اجتماعی در محیط کار
نویسنده: Rebecca Knight
مترجم: مریم مرادخانی
منبع: HBR  
این یک پدیده شناخته شده است: احساسات واگیردارند. اگر با افراد شاد و خوش‌بین کار کنید، احتمالا خودتان هم همین حس را خواهید داشت. برعکس آن هم صادق است: اگر همکارانتان دائما مضطرب باشند، احتمال آنکه شما هم آسیب ببینید زیاد است. به این پدیده، «استرس دست دوم» می‌گویند. چطور می‌توانیم از استرس دست دوم جلوگیری کنیم؟ آیا می‌توانیم از احساسات همکارانمان فاصله بگیریم بدون آنکه آنها را طرد کنیم؟ آیا باید برای