کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1608
مدیریت و بهره‌وری در سازمان
مدیریت و بهره‌وری در سازمان
استفاده از روش‌های مدیریتی در زمینه‌های مختلف باعث افزایش کارایی و پیشرفت سریع و مستمر در محل کار می‌شود. وقتی فشار کار هجوم می‌آورد کارکنان مجبور می‌شوند سخت‌تر، طولانی‌تر و سریع‌تر کار کنند. مدیریت در محل کار و رویه واگذاری وظایف کاری سبب می‌شود تا ضمن انجام بهتر امور بتوانیم از فشارهای وارده در اثر حجم زیاد کارها کاسته و امور محوله به نحو مطلوب به انجام برسانیم. 
1- تعیین اهداف 
قبل از این که بخواهید جزئیات مدیریت زمان را مشخص نمایید، می‌بایست به یک چشم‌ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 516
واکاوی سلسله مراتبی وظیفه HTA
واکاوی سلسله مراتبی وظیفه HTA
واکاوی سلسله مراتبی وظیفه (HTA) در ابتدا توسط (Annett and Duncan(1967 برای اهداف آموزشی مطرح و ارایه شد. 
امروزه از آن در ارگونومی نیز به منظور شناسایی مشکلات ارگونومیک محیط کار بکار گرفته می شود.
هدف HTA مشخص نمودن فعالیتهای گوناگونی است که مجموع آنها شغل را تشکیل می دهد.
میزان تجزیه یک شغل به اجزای کوچکتر، به هدف واکاوی بستگی دارد. می توان در سطح فعالیت متوقف شد و یا فراتر رفت و جزئیات بسیار کوچک مانند حرکت دستها و چشمها را نیز بررسی کرد.
[b]واکاوی وظی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 584
تنظیم ساعت بیولوژیک بدن چطور به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند؟
تنظیم ساعت بیولوژیک بدن چطور به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند؟
به نقل از Verywellmind ترجمه از جاوید فرجام‌نیا 
شما احتمالاً زمانی از اهمیت این ساعت خبردار می‌شوید که برنامه کاری روزانه‌تان دچار تغییرات شده باشد. کارگران شیفتی یا مسافران معمولاً مجبورند برنامه خواب یا غذای خود را تغییر دهند. همین باعث به هم خوردن ساعت بیولوژیک بدن آنها می‌شود.
برای تنظیم برنامه روزانه خود با ساعت بیولوژیک بدن، ابتدا باید درباره تأثیر آن بر هریک از اعمال زیستی مانند خوردن، خوابیدن و ورزش کردن بدانیم.
[b]خ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 418
دانلود پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی Hersey و Goldsmith
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت

ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد هفت نقطه‌ای فرسودگی شغلی 22 گویه‌ای (Maslach (2003 و پرسشنامه استاندارد بهره‌وری نیروی انسانی مدل آجیوست که توسط  Herseyو Goldsmith (1980) 26‌گویه‌ای با طیف پنج‌ نقطه‌ای لیکرت از کاملا موافقم (5) تا کاملا مخالفم (1) تهیه شده است. در این پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی با هفت شاخص توانمندی و استعداد، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و سازگاری سنجیده می‌شود