کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2128
تجهیزات نمونه‌برداری از گازها و بخارات
رشته:           بهداشت حرفه‌ای
دانشگاه:          علوم پزشکی قزوین      
موضوع تحقیق:   تجهیزات نمونه‌برداری از گازها و بخارات

انواع ذرات
                      رفتار ذرات
                      اهداف و انواع نمونه‌برداری از ذرات
                      تجهیزات نمونه‌برداری           
گازها و بخارات 
                        تعریف 
                        اثرات و ویژگی‌ها
                        اهداف و انواع نمونه‌برداری
                        تجهیزات نمونه‌برداری

نوع فایل: دانلود پا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3856
روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری
روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری
روش‌های نمونه‌برداری جامع
جمع‌آوری نمونه
- مبتنی بر پمپ (اکتیو)
- بی نیاز از پمپ (پسیو)
- آنالیز آزمایشگاهی
- آنالیز شیمیایی
- آنالیز حرارتی
- سایر روشهای آنالیز
روش‌های نمونه برداری قرائت مستقیم
- دستگاه‌های الکترونیک
- گازهای قابل‌احتراق
- گازها و بخارات ویژه
- ذرات معلق
سیستم‌های رنگ سنجی (کلریمتریک)
- لوله های آشکار ساز
- آشکارسازهای مایع یا نوارهای کاغذی
- سایر وسایل رنگ سنجی
با توجه به حدود مجاز تعیین شده برای یک ماده شیمیا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2116
روش‌ها و تجهیزات نمونه برداری آلاینده‌های شیمیایی هوای محیط کار
روش‌ها و تجهیزات نمونه برداری آلاینده‌های شیمیایی هوای محیط کار
تقسیم بندی آلاینده‌های شیمیایی بر مبنای حالت فیزیکی
گاز: موادی با دانسیته و ویسکوزیته پایین که در شرایط معمول محیطی دمای 25 درجه و فشار یک اتمسفر بالای درجه حرارت بحرانی قرار دارند و به‌طور یکنواخت در محیط پراکنده می‌شوند غلظت اغلب بر حسب PPM بیان می‌شود.  هلیوم، منوکسید کربن، دی اکسید کربن، فرمالدئید، اتیلن اکساید 
گازها می‌توانند دارای رنگ باشند مانند کلر سبز رنگ، اکسید ازت خرمایی رنگ و... یا بی‌رنگ باشند برخی دارای بو ه
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 810
نمونه‌برداری از دودکش‌ها و کانال‌ها به روش ایزو کنیتیک
نمونه‌برداری از دودکش‌ها و کانال‌ها به روش ایزو کنیتیک
نمونه برداری از جریان گاز کاربردهای مهمی در بهداشت صنعتی و بهداشت محیط دارد هدف از این فصل عبارتند از:
 توصیه روش‌ها و اصول کلی برای آنهایی که دارای مقدار تجربه قبلی می‌باشند
 مرور تکنیک‌های جاری که به صورت متدهایی برای کنترل آلودگی بکار می‌رود بنابراین باید در نمونه برداری از گازها
الف) نمونه‌ای از جریان گاز به دست آورد که کاملاً نماینده کل باشد
ب) مشخصات جریان, ترکیب سیال یا مشخص‌های تشکیل دهنده آن جرائم را تعیین نمود

نوع فا