کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2358
استانداردهای اجرایی برای لوله‌های آشکارساز استفاده شده جهت پایش گازها و بخارات
استانداردهای اجرایی برای لوله‌های آشکارساز استفاده شده جهت پایش گازها و بخارات در مکان‌های کاری
این استانداردها نیازهایی را برای لوله‌های آشکارساز استفاده شده جهت تعیین غلظت گازها و بخارات در آنالیز هوا بیان می‌کنند.
نکته مهم این است که لوله‌های آشکارساز باید طوری طراحی شوند که نتایج قابل‌ اطمینانی بدهند.
تعاریف: لوله آشکارساز یعنی لوله‌ای شامل یک ماده شیمیایی اشباع‌شده که نشان دهنده غلظت یک آلاینده در هواست که باعث تغییر رنگ در ماده شیمیایی می‌شود.لوله‌های آشکارساز کوتاه مدت لوله‌هایی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2407
عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار و روش‌های کنترل آنها
عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار و روش‌های کنترل آنها
تقسیم بندی مواد آلوده کننده محیط کار بر مبنای حالت فیزیکی 
تقسیم بندی بر مبنای ترتب شیمیایی 
تقسیم بندی بر مبنای اثرات فیزیولوژیکی 
نمونه برداری از هوای محیط کار و آنالیز آن
روش‌های نمونه‌برداری از آلودگی هوای محیط کار
مراحل آزمایش و تعیین مقدار مواد
مقایسه نتایج با استانداردها
کنترل آلاینده‌های شیمیایی

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 7 [attachment=287]


[quote]
W.H.O 
 قاسم خانی ـ شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی (گازها و ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1884
تجهیزات نمونه‌برداری از گازها و بخارات
رشته:           بهداشت حرفه‌ای
دانشگاه:          علوم پزشکی قزوین      
موضوع تحقیق:   تجهیزات نمونه‌برداری از گازها و بخارات

انواع ذرات
                      رفتار ذرات
                      اهداف و انواع نمونه‌برداری از ذرات
                      تجهیزات نمونه‌برداری           
گازها و بخارات 
                        تعریف 
                        اثرات و ویژگی‌ها
                        اهداف و انواع نمونه‌برداری
                        تجهیزات نمونه‌برداری

نوع فایل: دانلود پا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1066
گازها، بخارات وفیوم های فلزی در جوشکاری
گازها٬ بخارات وفیوم های فلزی در جوشکاری
 
     جوشکاری معمولیترین و متداولترین طریقه اتصال دو قطعه به همدیگر می باشد.امروزه نزدیک به 106-105 نوع فرایند جوشکاری وجود دارد. دو روش کلی برای
     جوش دادن دوقطعه به هم وجود دارد که عبارتند از :
     الف) جوشکاری ذوبی
     ب  )جوشکاری فشاری (خمیری)

نوع فایل:Word
تعداد صفحات:10
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران

[attachment=495]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1525
نمونه برداری از بخارات و گازها
نمونه برداری از بخارات و گازها

دکتر بهرامی- عضو هیات علمی دانشکده بهداشت همدان

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 30
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=890]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 987
روش های تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارات الی
روش‌های تعیین طول عمر کارتریج ماسک‌های تنفسی ویژه بخارات الی

منظور از طول عمر کارتریج دوره زمانی است که کارتریج حفاظت کافی برای کاربر فراهم  می‌کند. پس از اینکه کارتریج مقدار مشخصی از آلاینده‌ها را جذب کرد و ظرفیتش  تکمیل گردید، آلاینده شروع به عبور از کارتریج کرده و وارد قطعه صورتی ماسک می  شود که به این شرایط عبور آلاینده Breakthrough می گویند. 
دو راه اصلی برای تعیین طول ﻋﻤﺮ (Service Life): ﻣﺪت زمانی که کارتریج قادر است حفاظت کافی برای فردی که از آن استفاده می‌کند، فراهم می‌آورد، و
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1807
جزوه سم شناسی گازها و بخارات آلی
[attachment=1941]

جزوه سم شناسی گازها و بخاران آلی منبع سم شناسی استیسی مناسب برای آزمون ارشد.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 898
استاندارد فیلترها برای گازها و بخارات براساس DIN3181
استاندارد فیلترها برای گازها و بخارات براساس DIN3181

نوع فایل: PDF 
تعداد صفحات: 4
[attachment=2146]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 396
متن کامل استاندارد EN 14387-2004+A1-2008