کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2748
بررسی ارتباط میان جو ایمنی و رفتارهای ایمن در کارکنان خط تولید یکی از صنایع فلزی شهر
بررسی ارتباط میان جو ایمنی و رفتارهای ایمن در کارکنان خط تولید یکی از صنایع فلزی شهر اراک

نویسندگان: محمد حسن حیدری، علی اصغر فرشاد، شیرازه ارقامی
[attachment=31]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2346
همایش ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبارداری 20 تا 21 آذر ماه 1392
همایش ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبارداری
20 تا 21 آذر ماه 1392


محورهای همایش :

   الزامات ایمنی انبار بر اساس HSE-MS و استانداردهای بین المللی ایمنی
       الزامات زیست محیطی در انبارش و نگهداری مواد، کالا و تجهیزات
       بهداشـت و اسـتانداردهای بهـداشـتی  در انبـار و عمـلیات انبـارداری
       مدیریت ایمنی انبار و نقش مدیران و سرپرستان در ایمنی انبار
       ایمنی و بهداشت عوامل انسانی انبار و خدمات انبارداری
       بازرسی ایمنی و پیشگیری از حوادث در انبار
       ایم
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1110
موارد ناایمن در محیط کار
موارد ناایمن در محیط کار
مجموعه تصاویر از موارد ناایمن محیط کار همراه با توضیحات

نوع فایل: دانلود پاورپوینت موارد ناایمن در محیط کار PPT
تعداد اسلایدها: 38
[attachment=1722]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 894
طراحی ذاتاً ایمن
طراحی ذاتاً ایمن – مفهوم، حیطه عمل و مزایا  Inherently safety design
نویسنده: علیرضا کوهپایی- دانشجوی دکتری بهداشت حرفه‌ای

مفهوم: ماهیت رهیافت ذاتاً ایمن در طراحی کارخانه اجتناب از خطرات نسبت به کنترل آنها توسط تجهیزات مکمل است بنابراین همه ایده‌های توصیف شده ممکن است تحت عنوان مثالهای طراحی ذاتاً ایمن در نظر گرفته شوند.
از زمان بروز انفجار در فلیکسبورو در سال 1974 که در آن 28 نفر کشته شدند، مقالات متعددی در خصوص روش‌های پیشگیری از بروز رویدادهای مجدد به چاپ رسید. در یک حالت افراطی ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 436
استفاده ایمن از نردبان
استفاده ایمن از نردبان

چگونه انتخاب نردبان مناسب برای یک کار خاص
چگونگی استفاده ایمن از نردبان
چگونگی مراقبت و نگهداری از نردبان
اقدامات اختیاطی هنگام کار با نردیان

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 10
[attachment=2495]


[quote]
[align=left]National safety compliance, OSHA training movie, ladder safety

safe use of ladders and s
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1195
13-19 آگوست 2018 هفته صدا + ایمن Safe + Sound Week
13-19 آگوست 2018 هفته صدا + ایمن Safe + Sound Week
هفته صدا + ایمن چیست؟
یک رویداد در سراسر کشور(US) برای بالا بردن آگاهی و درک ارزش برنامه های ایمنی و بهداشت که شامل رهبری مدیریت، مشارکت کارگری و یک رویکرد سیستماتیک برای یافتن و رفع خطرات در محل کار است.
 هفته صدا + ایمن چیست؟     What Is Safe + Sound Week
[
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 519
سایکولوژی ایمن و سایکولوژی نا ایمن در محیط کار
سایکولوژی ایمن و سایکولوژی نا ایمن در محیط کار

سایکولوژی نا ایمن
ترس از پذیرش اشتباهات 
سرزنش دیگران
کمتر احتمال دارد که دیدگاه‌های مختلفی را به اشتراک بگذارند 
اثرات عادی
سایکولوژی ایمن 
پذیرش اشتباهات مرتکب 
یادگیری از اشتباهات و شکست ها 
اشتراک گذاری آگاهانه همه ایده ها 
نوآوری و تصمیم گیری بازاریابی بهتر
Psychological  Danger
Fear of admitting mistakes
blaming others
[align=left] less like
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 601
نمونه هایی از اعمال و شرایط نا ایمن در محیط کار و کارگاه ها
نمونه هایی از اعمال و شرایط نا ایمن در محیط کار و کارگاه ها

شرایط ناایمن: شرایطی است که محیط کار افراد و دستگاه های تولید را ناایمن می کند.
اعمال ناایمن: کارهای خطرناکی است که برخی كاركنان انجام می دهند و منجر به بروز حوادث
می شود.
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[attachment=2750]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 417
چهار استراتژی پروفسور ترور کلتز در طراحی فرایندهای ذاتاً ایمن
چهار استراتژی (four major strategies) پروفسور ترور کلتز در طراحی فرایندهای ذاتاً ایمن

Minimize: (استفاده‌ی کم از مواد خطرناک و مصرف بهینه و کاهش مقادیر ذخیره سازی مواد خطرناک)
Use smaller quantities of hazardous substances (also called Intensification
Substitute: (جایگزینی با موادی که خطر کمتری دارند)
Replace a material with a less hazardous substance
Moderate: (تعدیل سازی و محدود نمودن اثرات رهاسازی مواد خطرناک و کاهش پیامد انرژی آزاد شده)
[align=