کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 6067
برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSدر این بخش اطلاعات مفیدی از برگه اطلاعاتDS) مصالح ساختمانی
در این بخش اطلاعات مفیدی از برگه اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) مصالح ساختمانی تهیه شده است.
سیمان (سیلیکا) Msds-Cement
بتن (کانکریت) Msds-Concrete
آسفالت (قیر) Msds-Asphalt
فوم‌های یونولیتی Msds-Foam
آجر (آجرسفالی) Msds-Brick
ملات ساختمانی (گروت) Msds-Construction Grout

نوع زبان: انگلیسی
[attachment=530]

منابع مورد استفاده:
safetyHouse
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2622
برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی
برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS 
اداره ایمنی و سلامت شغلی OSHA لازم دانسته است که تمام سازندگان، بازرگانان عمده فروش، و توزیع کنندگان مواد شیمیایی برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS برای موادی که تولید می‌کنند یا می‌فروشند تهیه کنند. OSHA همچنین لازم دانسته که کارفرمایان یک کپی از MSDS مواد شیمیایی خطرناک تهیه و در مکانی که با این مواد سروکار دارند نگهداری کنند. این اطلاعات MSDS  باید در تمام اوقات کاری در دسترس افراد باشد.
عموماً برگه‌های اطلاعات MSDS با ماده شیمیایی سفارش شده توسط شرکت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 737
استفاده از مدل پردازش اطلاعات انسانی و بارکاری به منظور پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی:
استفاده از مدل پردازش اطلاعات انسانی و بارکاری به منظور پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی: مطالعه موردی در اتاق کنترل پتروشیمی  
نویسندگان: غلامعباس شیرالی، افشین دیبه خسروی *، طاهر حسین زاده، اسعد فتحی، مسعود حمه رضایی، مصطفی حمزئیان زیارانی    
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، afshin.khosravi@yahoo.com    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:    
مقدمه: در بسیاری از محیط‌های شغلی حساس و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1839
برگه اطلاعات ایمنی مواد
برگه اطلاعات ایمنی مواد

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات: 44
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=1440]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1343
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار WHMIS
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار WHMIS
Workplace hazardous materials information system
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار در واقع چکیده‌ای از برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی بوده که جهت هر چه بهتر شدن کنترل‌های ایمنی و بهداشتی در محیط کار بر روی مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد
طبقه‌بندی مخاطرات بر اساس whmis 
طبقه A  گازهای تحت‌فشار 
طبقه B  مواد قابل اشتعال و انفجار 
طبقه C  مواد اکسید کننده 
طبقه D  شامل سه زیر گروه به شرح ذیل: 

نوع فایل:
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5441
بانک فارسی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS ( جدید)
بانک فارسی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS
[attachment=2087]
[attachment=2088]
[attachment=2089]
[attachment=2090]
[attachment=2091]
[attachment=2092]
[attachment=2093]
[attachment=2094]
[attachment=2095]
[attachment=2096]
[attachment=2097]
[attachment=2098]
[attachment=2099]
[attachment=2100]
[attachment=2101]
[attachment=2102]
[attachment=2103]
[attachment=2104]
[attachment=2105]
[attachment=2106]
[attachment=2107]
[attachment=2108]
[attachment=2109]
[attachment=2110]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 455
برگه‌های اطلاعات ایمنی SDS
برگه‌های اطلاعات ایمنی SDS