کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1526
حضور و جایگاه ارگونومی
حضور و جایگاه ارگونومی
ارگونومی در سازمان‌ها و ادارات: کار در یک محیط اداری اغلب به عنوان کار با ریسک پایین و کم خطر در نظر گرفته می‌شود در حالی که کارکنان اداری در مواجهه با ریسک فاکتورهایی از قبیل فعالیت‌های طولانی مدت با حرکات تکراری زیاد، بدون تحرک، کار کردن در وضعیت‌های بدنی نادرست به علت طراحی نامناسب ایستگاه کاری، سطح بالای تمرکز، بار کاری زیاد، شرایط نامناسب محیطی (دما، روشنایی و صدای نامطلوب) و فاکتورهای روانی-اجتماعی می‌باشند. مهم‌ترین مشکلات ناشی از این ریسک فاکتورها شامل اختل
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2637
علل ایجاد استرس شغلی در پرستاران
علل ایجاد استرس شغلی در پرستاران
زمینه و اهداف: حرفه پرستاری به دلیل نیاز به مهارت و تمرکز بالا در انجام کار، همکاری تیمی قوی و ارائه مراقبت 24 ساعته استرس شغلی زیادی ایجاد می‌کند. استرس شغلی به عنوان یک فاکتور اصلی در ایجاد بیماری و افزایش میزان غیبت از کار پرستاری محسوب می‌شود. در راستای رسیدگی به نیازهای پرستاران، باید به بهداشت فیزیکی و روانی آنان نیز توجه شود تا مراقبتی با کیفیت بالا به بیماران ارائه شود. این مطالعه با هدف تعیین علل اصلی ایجاد کننده استرس شغلی پرستاران انجام
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3089
علل ایجاد کننده استرس شغلی در پرستاران
علل ایجاد کننده استرس شغلی در پرستاران
هانس سیله می‌گوید:
استرس نتیجه تعامل بین محرک (استرسور) و پاسخ ایجاد شده است
استرسورها عوامل یا موقعیت‌های هستند که روی سلامتی و عملکرد افراد تأثیر می‌گذارد.
یکی از موقعیت‌های استرس زا برای اکثر افراد شرایط موجود در کار. آنهاست که استرسورهای شغلی نامیده می‌شوند 
در واقع استرس شغلی هر گونه رویداد فیزیکی و روانی است که می‌تواند منجر به آسیب فیزیکی و روانی شده و در طولانی مدت باعث ایجاد. نتايج منفی در عملکرد افراد و نهایتاً سازمان شوند

نوع فایل:
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2167
مدیریت و استرس های ناشی از کار از دیدگاه ارگونومی
دانلود پاورپوینت مدیریت و استرس های ناشی از کار از دیدگاه ارگونومی PPT
در ارگونومی عوامل متعددی نقش دارند که عبارتند از:
وضعیت و شرایط موجود در کار
اطلاعات و عملیات و پروسه کار
کنترل ها   
وظایف و مشاغل
عوامل  موجود در محیط کار تا حد زیادی میزان ایمنی ،سلامتی و بهداشت، راحتی و کارایی در کار و زندگی روزمره را تعیین می کنند کار و انسان دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر هستی است که به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند 

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 48
[attachment=169]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 13416
پرسشنامه استرس شغلی سازمان HSE
پرسشنامه استرس شغلی سازمان HSE
سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان (Health and Safety Executive (HSE گزارش می‌دهد بین سال‌های 2007 تا 2009 بیش از 13.4 میلیون روز کاری و سالیانه بیش از 3.8  میلیون پوند خسارت را به خاطر استرس‌های شغلی، پیش‌بینی نموده است. 
از طرفی مطالعات زیادی ثابت کرده‌اند که استرس شغلی، حوادث شغلی (Work related accidents) را افزایش می‌دهند
پرسشنامه استرس شغلی به منظور سنجش استرس‌های مربوط به کار طراحی شده است. این پرسشنامه در هفت زیر مقیاس تقاضا, کنترل, حمایت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3907
پرسشنامه استرس شغلی عمومی نایوش (GJSQ)
پرسشنامه استرس شغلی عمومی نایوش (GJSQ)  
NIOSH Generic Job Stress Questionaire
 پرسشنامه استرش شغلی عمومی نایوش در 21 بخش یا (فاکتور) جداگانه سوالاتی را مطرح می‌کند که شامل سوالاتی در موارد زیر است:
 اطلاعات زمینه‌ای(سن، جنسیت، وضعیت،تأهل، تعداد فرزندان)
مقیاس کنترل ( کنترل منابع، کنترل وظایف، کنترل محیط فیزیکی و کنترل تصمیم‌گیری)
ناسازگاری در کار (انسجام گروهی، ناسازگاری درون گروهی و میان گروهی)
فرصت‌های  استخدام (ارزیابی احساس اشخاص درباره‌
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 905
ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران
ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران     
نویسندگان: مصطفی برزیده، علیرضا چوبینه *، سید حمیدرضا طباطبایی    
استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران، alrchoobin@sums.ac.ir    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: عمومی
چکیده مقاله:    
مقدمه: استرس شغلی بر قصد تغییر شغل افراد در سازمان تأثیر دارد. اطلاعات ناچیزی در مورد ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران ایرانی در دسترس است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1413
بررسی ارتباط عوامل استرس زای روانی- اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بين کارکنان بانک
بررسی ارتباط عوامل استرس‌زای روانی- اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک 
نویسندگان: فرین خانه شناس، تیمور الهیاری *، حمید رضا خلخالی    
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، allahyarit@yahoo.com  
  
نوع مطالعه: کاربردی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:    
مقدمه: کارکنان بانک به دلیل ماهیت انجام کارشان در معرض استرس شغلی بالایی قرار دارند. یکی از پیامدهای استرس تأثیر بر عملکرد شغلی است. از آنجا که مطالعات داخلی در این حوزه نسبتاً نادر است، این مطالعه با
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 956
بررسی رابطه بين اختلالات اسکلتی عضلانی، استرس شغلی و خستگی در کارکنان يک صنعت توليد م
بررسی رابطه بين اختلالات اسکلتی عضلانی، استرس شغلی و خستگی در کارکنان يک صنعت توليد مواد غذايی   
 
نویسندگان: سميه بلقن آبادی، حبيب اله دهقان * ، مهدی پور    
استاديار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ha_dehghan@hlth.mui.ac.ir    

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده مقاله:    

مقدمه:
توسعه روزافزون صنعت منجر به افزايش بروز بيماری های اسکلتی – عضلانی شده است. اين اختلالات در اثر فاکتورهايی همچون نوع کار، تکرار کا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1052
رابطه کیفیت زندگی کاری با سطح مشارکت و استرس در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
رابطه کیفیت زندگی کاری با سطح مشارکت و استرس در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی  
نویسندگان: یداله حمیدی، مرضیه مرتضائی *، احمد حیدری پهلویان، علیرضا سلطانیان، رشید حیدری مقدم    
کارشناس ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، mis_mortezaei@yahoo.com    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله: 
مقدمه: کیفیت زندگی کاری یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی است که با رضایت شغلی، ترک شغل، میزان گردش مالی، شخصیت و استرس ناشی از کار مرتبط است. در این پژوهش
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1985
ارزیابی استرس‌های حرارتی
ارزیابی استرس‌های حرارتی
شاخص‌های تحلیلی
شاخص تنش حرارتی (ITS)
شاخص میزان تعریق مورد نیاز (SWreq)
شاخص تنش گرمایی (HSI) 
شاخص‌های تجربی
شاخص دمای مؤثر (ET)
شاخص دمای مؤثر تصحیح شده (CET)
شاخص میزان عرق پیش بینی شده 4 ساعت ((P4SR
 شاخص گرمایی دمای تر گویسان (WBGT)

نوع فایل: دانلود پاورپوینت ارزیابی استرس‌های حرارتی PPT
تعداد اسلایدها: 62 
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران  [attachment=3273]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1787
کنترل استرس‌های حرارتی محیط کار
سمینار کشوری کنترل استرس‌های حرارتی محیط کار
تنش‌های گرمایی
ضرورت پرداختن به مقوله استرس‌های حرارتی در محیط کار
پیش بینی و شناسایی مشاغل با عامل زیان آور استرس‌های گرمایی
آشنایی با روش‌های ارزیابی استرس‌های گرمایی
پاسخ‌های فیزیولوژیکی در مواجهه با گرما
معرفی شاخص WBGT، مزیت‌ها، محدودیت‌ها و فاکتورهای مؤثر بر آن
ارائه دستورالعمل ارزیابی استرس‌های گرمایی بر اساس شاخص WBGT
حدود تماس شغلی استرس‌های گرمایی 
آشنایی با اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در مواجهه با استرس‌های گرمایی
تنش‌های سر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1616
چک پوینت‌های پیشگیری از استرس در محیط کار
چک پوینت‌های پیشگیری از استرس در محیط کار
استرس در کار یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در محیط‌های کاری مختلف در بیشتر کشورهاست. استرس اثرات منفی زیادی دارد که شامل، بیماری‌های قلبی و گوارشی، مشکلات فیزیکی مختلف، مشکلات روانی اجتماعی و بهره‌وری پایین است. بهبود شرایط کاری و سازماندهی کار با در نظر گرفتن استرس در کار و اقدامات عملی برای مقابله با شرایط استرس‌زای کاری مورد تاکید است. بررسی‌های اخیر انجام شده توسط سازمان بین‌المللی کار ) ILO (، نشان داد چک پوینت‌های عملی برای مطالعه و کاهش ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 823
تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی
تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی

تیمور اللهیاری ، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[attachment=2262]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 679
بررسی ارتباط عوامل استرس زای شغلی و خستگی در بین پرستاران
بررسی ارتباط عوامل استرس زای شغلی و خستگی در بین پرستاران

خانم سمانه اسدی، دکتر تیمور اللهیاری *

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[attachment=2273]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1473
توصیه‌هایی جهت رعایت اصول ارگونومی در محیط کار
توصیه‌هایی جهت رعایت اصول ارگونومی در محیط کار
فصل اول 
 ارگونومی چیست؟
 اهمیت اجتماعی ارگونومی
 نگرش ارگونومی
 برخی از دست آوردهای ارگونومی در محیط کار 
 روش های ارزیابی محیط کار از منظر ارگونومی 
فصل دوم: توصیه های ارگونومی در طراحی محیط کار 
 توصیه های ارگونومی در ایستگاهی کار نشسته 
 محدوده فضاهای کار 
 وضعیت بدنی کارگران در حین استفاده از تجهیزات کاری 
 عوامل مؤثر در نحوه نشستن 
 طراحی محل کار با کامپیوتر 
 شرایط فیزیکی محیط کار
فصل سوم: آنتروپومتری
 اندا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3405
پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW
پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW

پرسشنامه نقشهای شغلی در سال 1987 توسط اسیپو براي ارزیابی استرس فرد از شش بُعد: 
بارکاري نقش
 بی کفایتی نقش
 دوگانگی نقش
 محدوده نقش
 مسئولیت 
 محیط فیزیکی
 تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل 60 سوال می باشد که ابعاد 6 گانه یاد شده هرکدام به
ترتیب توسط ده عبارت مورد ارزیابی قرار می گیرند

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 4
[color=#333333]
نویسنده: occupational - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 747
ارزیابی شاخص استرس گرمایی WBGT در نانوایی های لواش سنتی و ماشینی شهر کرمانشاه در فصول
ارزیابی شاخص استرس گرمایی WBGT در نانوایی های لواش سنتی و ماشینی شهر کرمانشاه در فصول سرد

اکبر برزگر شنگل، هدایت عباسی، امید ساکی

چکیده
زمینه و هدف: شرایط­ جوی محیط­ کار در بهداشت حرفه­ ای در رده عوامل فیزیکی زیان­ آور تقسیم­ بندی می­ شود و پایش فردی، محیطی و کنترل این عامل زیان­ آور در محیط­ های کار بر­اساس مقررات بهداشتی الزام گردیده است. لذا در­این مطالعه چگونگی مواجهه کارگران با گرما و میزان تنش­ گرمایی در نانوایی­ های سنتی و ماشینی شهر ­کرمانشاه ر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 970
نوبت كاری و عوارض آن
نوبت کاری و عوارض آن
نوبت کاری یکی از عوامل استرس زای شغلی بشمار می آید که بخش رو به تزایدی از جمعیت مشغول بکار را در سطح جهان تحت تأثیر قرار داده است ، و همچنین  از عوامل زیان آور محیط كار در حیطه ارگونومی سازمانی است و می تواند از جنبه های گوناگون  اثراتی نامطلوب بر بهره وری سازمان و همچنین كیفیت زندگی كاری انسان، تاثیر بر تندرستی جسمانی و روانی، ایمنی و زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد نوبتکار برجای گذارد. 
نوبت کاری، هر نوع کاری که به طور منظم و معین در بیرون از دریچه زمانی کار روزانه (
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 677
پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach و Jackson
پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach و Jackson
این پرسشنامه شامل22 سؤال است که سه عامل زیر را به تفکیک بررسی می‌نماید.
خستگی عاطفی emotional exhaustion: ماحصل استرس‌ها و اضطراب مداوم در طی یک روز فرد است که شدت آن به متغیرهای فردی مثل سن ‚ سابقه کار تاهل و میزان پیش بینی مشکلات بستگی دارد.
عملکرد شخصی  personal achievement: فشارهای ناشی از کار و فعالیتها باعث ضعف عملکرد شغلی است که علت آن در دو جنبه محیطی و فردی مطرح می‌شود. عملکرد شغلی حاصل از فرسودگی شغلی به شیوه‌های گوناگون ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 545
دانلود نرم افزار ارزیابی استرس گرمایی با شاخص WBGT
دانلود نرم افزار ارزیابی استرس گرمایی با شاخص WBGT

نام نرم افزار: نرم افزار ارزیابی استرس گرمایی با شاخص WBGT
منبع: محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای ایران
نوع فایل: Excel
[attachment=3005]

کد نویسی 
[align=left][color=#303f50]Thomas E. Bernard University of South Florida College of Public Health Tampa FL 33612-3805 tbernard@health.usf.edu V4.0 4/1/06 © 2006 Thomas E. Be
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 288
استرس شغلی
استرس شغلی

تعریف استرس شغلی: علی‌رغم تحقیقات فراوان در مورد استرس هنوز تعریف واحدی در این خصوص ارائه نشده است. و تعاریف متعددی برای استرس شغلی وجود دارد. از آنجا که پرداختن به تمامی تعاریف مقدور نمی‌باشد صرفاً به مشهورترین تعاریف که مورد قبول تعداد زیادی از دانشمندان و سازمان‌های جهانی می‌باشد، می‌پردازیم.
Shirom استرس را یک احساس فردی هنگامی که نیازهای محیطی (استرسورها) از توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی فراتر رفته و باعث یک پیامد منفی می‌شود تعریف کرده است.
Selye استرس ر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 479
دانلود پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس
دانلود پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس (Phillip L. Rice)
پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ آل رایس (1992) که مورد مایید انستیتوی بهداشت روانی آمریکا با قابلیت اعتماد 92 درصد می‌باشد
این پرسش نامه، دارای 57 ماده است که اطلاعاتی در مورد استرس شغلی به ما می‌دهد. این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و علایق شغلی می‌باشد. سؤالات اولیه پرسش نامه برای سنجش مشکلات موجود در روابط بین فردی و رضایت یا عدم رضایت شغلی تدوین شده است. پس از آن به وضعیت‌های جسمانی که موجب خستگی روزمره فردی م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 607
دانلود پایان نامه دکترا با موضوع استرس شغلی و راه های تطابق با آن
دانلود پایان نامه بررسی منابع ایجاد کننده استرس شغلی و راه های تطابق با آن در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال 1395 

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 76
[attachment=3067]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 306
استرس و راه‌های مقابله با آن
استرس و راه‌های مقابله با آن
استرس(Stress) به معنای فشار و در اصطلاح به معنای فشار روانی است که می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد:
- احساس تنش درونی که توسط یک عامل فشار بیرونی یا درونی ایجاد می‌شود.
- هرگاه فشاری بر شخصی وارد شود، واکنشی در او ایجاد می‌گردد که می‌تواند علائم جسمی، روانی یا اجتماعی داشته باشد. به این واکنش غیراختصاصی استرس می‌گویند.
در بسیاری از موارد استرس‌ها مفید و باعث افزایش کارایی جسم و روان و درنتیجه باعث هشیارانه‌تر عمل کردن و دستیابی به پاسخ سؤالات یا رسیدن به